Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Typowe Konwencje

Zanim zaczniemy korzystać z instrukcji, warto zapoznać się z kilkoma ważnymi terminami oraz typowymi zwrotami używanymi w tej instrukcji.

Temat

Opis

aplikacja, system, program

Każde z tych słów oznacza program komputerowy.

nagłówek grupy kolumn

Oprócz normalnych nazw kolumn, w niektórych tabelach znajdują się również nagłówki grupujące tematycznie kilka z nich. Przykład:

GRIDgrupaKol

Tutaj nagłówkiem grupy kolumn jest "Adres".

rekord

Jeden wers (linia), ze znajdującej się na ekranie listy pozycji, aktywnej bazy danych.

toolbar

Pasek narzędziowy z ikonami, służącymi do obsługi okna.

makieta, okno edycyjne, okno dialogowe

Okno wyświetlane na ekranie, w którym podajemy dane lub odczytujemy informacje.

DUŻYMI LITERAMI piszemy:

Nazwy klawiszy na klawiaturze, np.: SHIFT, CTRL, ALT.

KLAWISZ + KLAWISZ

 

Kombinacja kluczy (klawiszy), które powinny być naciśnięte jednocześnie. Efekt taki uzyskamy naciskając pierwszy z podanych klawiszy i nie puszczając go przyciskamy drugi. Następnie zwalniamy obydwa. (Na przykład CTRL+P, ALT+F4.)

Pogrubiony lub wydzielony

tekst

Wskazuje, że wyrazy nim napisane mają szczególne znaczenie. Na przykład mogą to być tematy opisanego niżej (pod nimi) zagadnienia, nazwy funkcji, kolejne opcje menu, lista pojęć lub komend, itd. Jej zastosowanie sugeruje rozpoczęcie od tego miejsca opisu wyszczególnionego wyrazu, podrozdziału lub sekcji.

ważny wyraz w tekście

użycie tego stylu podkreśla szczególne znaczenie danego wyrazu w napisanym tekście.

Skróty Klawiaturowe

Wykorzystanie kombinacji klawiszy, do otwarcia opcji lub uruchomienia funkcji.

LKM

lewy klawisz myszki/ kliknięcie lewego klawisza myszki

PKM

prawy klawisz myszki/ kliknięcie prawego klawisza myszki

LKM x 2

podwójne kliknięcie lewego klawisza myszki

PKM x 2

podwójne kliknięcie prawego klawisza myszki

Zobacz także

O PROGRAMIE

Pożyteczne informacje

Skróty klawiaturowe w KE

Wygląd programu KSIĘGA EXPRESS

Informacje ogólne o systemie

Obsługa okien

Ikony