Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Zmiana Firmy lub roku obrachunkowego

Dostęp do opcji:

Każde biuro rachunkowe, korzystające z programu KSIĘGA EXPRESS, w miejscu tym zakłada nagłówki dla wszystkich firm, które obsługuje. Pozostałe podmioty zakładają jeden rekord z własnymi danymi. Okno to służy również do szybkiego przełączania się pomiędzy rocznikami w archiwum.

KElistaFirm

Pozycję zakładamy po kliknięciu ikony IKONAkartkaPusta. Wypełniamy pola podstawowymi danymi o firmie. W przedstawionym wyżej przykładzie firma TGSoft, została zadeklarowana jako domyślna. (Po wprowadzeniu danych należy kliknąć ikonę IKONAkartkaZaznacz, a wtedy w bieżącym rekordzie pojawi się znak IKONArekaPRAWO). Kliknięcie ikony zaznaczania na innej pozycji, spowoduje zmianę domyślnej firmy.

Pozostałe ikony to:

IKONAkartoteka5a

Otwarcie książki przychodów i rozchodów bieżącej firmy. Także naciśnięcie klawisza ENTER spowoduje wybór.

IKONAkartkaOdznacz

Odznaczenie domyślnej firmy.

Bieżący Rok

Otwieranie ksiąg z archiwum. Opcja najczęściej używana na przełomie roku kalendarzowego, kiedy nieskończony "grudzień" może być uzupełniany nawet do kwietnia następnego roku.

F2

Edycja pola. (Edycja danych po włączeniu IKONAkartkaPioro. Domyślnie jest wyłączona.)

Tabelę możemy sortować wg dowolnej kolumny, po kliknięciu jej nagłówka. Aktywna jest również opcja "Automatycznego wyszukiwanie wg dowolnej kolumny" (naciskając kolejne znaki powodujemy, że program ustawia kursor na pasującym rekordzie).

1gd

Czy można uzupełniać dane z dowolnego roku, miesiąca, ...?

TAK, po zmianie roku w opcji "Zmiana firmy lub roku obrachunkowego", program otwiera pliki w nowym podkatalogu, w którym możemy księgować do woli. Nie wpłynie to na nasze bieżące zapisy.

Czy jest możliwość usunięcia założonej w KE firmy? Pozakładałem sobie do testów kilka firm i chciałbym móc je usunąć.

Kasowanie rekordu z listy Firm CTRL+DELETE. Jednak pliki danych firmy należy wykasować samodzielnie z dysku (cały podkatalog) np:

c:\tgsoft\ke\firma2
Program nie wykonuje automatycznego kasowania, gdyż w bardzo łatwy sposób moglibyśmy przez przypadek stracić wszystkie dane.

Zobacz także

PLIKI

Archiwum danych

Import danych z GM (TGSoft)

Arkusz Kalkulacyjny