Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Księga - Widok Zapisów

Dostęp do opcji

W opcji, w kolumnach ułożonych w podwójnych rzędach, znajdują się wszystkie informacje zaewidencjonowane w księdze. Umieszczone je tu po to, aby każdy operator mógł wykonać dowolną analizę. Pamiętamy, że możemy ułożyć raport według dowolnej kolumny lub kolumn. Jeśli nie pamiętasz jak w prosty sposób wykonać jakąkolwiek analizę, koniecznie musisz wrócić do rozdziału: Wygląd i obsługa okien oraz Ikony do obsługi Baz Danych.

W menu okna znajduje się kilka zmiennych, które ułatwią nam pracę. Po pierwsze możemy wybrać jeden z miesięcy księgowych lub dowolny przedział czasowy (np.: 1 tydzień, kwartał, półrocze). Do dyspozycji są również dwa ustawienia kolumn na ekranie. Pierwsze z nich - IKONAeOblicz sumy - sumuje wszystkie "wartościowe" kolumny z wybranego okresu.

KEksiegaWidok

Drugie ustawienie - IKONAkalendarzOblicz według dni - grupuje i sumuje dane według poszczególnych dni.

KEksiegaWidok1

Zobacz także

KSIĘGA + VAT

Księga Przychodów i Rozchodów

Zbiorcze zestawienie Księgi wg miesięcy

Bilans Księgi za Miesiąc

Noty księgowe / Dowody wewnętrzne

Ewidencja wyposażenia

Ewidencja Środków Trwałych

Ewidencja przebiegu pojazdu i wydatków

Ewidencja przebiegu - Rozliczenia miesięczne

Rejestry VAT

Noty korygujące

Raporty - Sprawozdania