Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Rejestry VAT

Dostęp do opcji:

Rejestr sprzedaży

BANERuwaga

W Rejestrach VAT NIE KSIĘGUJEMY dokumentów. Służy do tego opcja Księga Przychodów i Rozchodów, w której zapisy do Rejestrów VAT tworzone są automatycznie. Podczas księgowania zakupów dane VAT znajdują się w zakładce 2. Podczas księgowania sprzedaży dane VAT znajduje się w zakładce 1.

Zdarzyć się jednak mogą wyjątkowe sytuacje, kiedy to dana pozycja musi znaleźć się w rejestrze, a nie może w księdze. Wtedy należy dopisać taką pozycję w tej opcji.

Takimi wyjątkowymi sytuacjami mogą być na przykład:

>pomyłkowe wyłączenia wpisu do rejestru podczas rejestrowania dokumentów w Księdze,

>specyficzne księgowania na przełomie roku, itd...

Wszystkie rejestry składają się z takiego samego układu kolumn. Również menu każdego z nich jest prawie takie samo. W rejestrze Zakupów znajdują się dodatkowe opcje, które zostaną opisane niżej.

KErejestry

Ikony z Menu Głównego:

IKONAelub F9

Oblicz Sumy Rejestru

W dolnej części ekranu wyświetlone zostaną sumy dla rejestru z wybranego okresu.

IKONAkalendarz

Oblicz Sumy według Dni

Każdy dzień z wybranego okresu zostanie pogrupowany i podsumowany. Dodatkowo dla całego rejestru wyświetlone zostaną sumy w dole tabeli.

IKONArave

RAVE

KErejestryMenu

 

 

W zależności od posiadanej drukarki, wybieramy odpowiedni projekt wydruku.

IKONAdrukarkalub F5

Wydruk

Wydruk Rejestru VAT z wybranego okresu i według wybranego ustawienia: według kategorii lub według stawek VAT.

IKONAdymek$

Sumy według stawek VAT

W wyświetlonej tabeli program umieści sumy poszczególnych stawek VAT w rozbiciu na NETTO, VAT, BRUTTO oraz na typ.

Wygenerowaną tabelę możemy wydrukować IKONAdrukarkaod razu lub po "obróbce" IKONAkartotekaLupa.

IKONAperforacja

Szczegóły według stawek VAT

Podobnie jak wyżej na ekranie wyświetlona zostanie tabela z sumami poszczególnych stawek w rozbiciu na typ oraz wartości n,vat, b. Dodatkowo jednak poszczególne stawki obdarzone zostały znaczkami BUTTONplus, które informują nas o istnieniu dodatkowych gałęzi. Rozwinięcie którejś z nich (kliknięcie myszką) lub wszystkich (IKONAdrzewoRozwin) wzbogaci naszą tabelę o pozycje z których składa się suma danej stawki. Ikona IKONAdrzewoUkryj ukryje szczegóły. Tabelę możemy wydrukować IKONAkartotekaLupa w postaci takiej jak na ekranie lub po dokonaniu zmian. Zobacz opis Podgląd Raportu.

MIESIĄC

Klawisz F7 służy do wczytania danych z następnego miesiąca, natomiast kombinacja CTRL + F7 - powoduje zmianę kolejnych miesięcy do tyłu. Możemy się także posłużyć myszką. Zmienna ta daje nam możliwość utworzenia tabeli z danymi miesięcznymi, a także z wszystkimi pozycjami z danego kwartału.

Zakres Dat

Jeśli interesują nas informacje z innych okresów, wystarczy wybrać odpowiedni, w polach ograniczających daty.

Okna:

Rejestrów Zakupów i Kosztów oraz Rejestrów Zakupów i Kosztów (Korekty)

w wersji BILANSkpirPRO

zawierają jeszcze dodatkowe ikony w menu głównym:

IKONAnotesKolo

Kreator Not Korygujących

Kreator w prosty sposób wygeneruje noty dla wszystkich, bądź dla wybranych pozycji. Zaznaczanie rekordów należy wykonać przed uruchomieniem kreatora.

Program odpowiednimi komunikatami prowadzi nas poprzez zakładki, wymagające podania danych, niezbędnych do utworzenia not.

Wygenerowane noty korygujące pojawiają się w opcji dostępnej z MENU GŁÓWNEGO - Księga + VAT - Noty Korygujące lub z Menu Ikon programu IKONAnotesKolo. Także skrót klawiaturowy CTRL + N otwiera tę opcję.

W notach Korygujących nie zmieniamy ilości, cen, wartości. Do takich zmian służy Faktura korygująca wystawiana przez sprzedawcę. W notach poprawiamy naszą nazwę, adres, NIP, daty, jeśli stwierdzimy, że dane na fakturze są błędne. Notę korygującą wystawia odbiorca faktury lub faktury korygującej.

IKONAkoperta

Kreator przelewów

 

Kreator w prosty sposób wygeneruje przelewy dla wszystkich, bądź dla wybranych pozycji. Zaznaczanie rekordów należy wykonać przed uruchomieniem kreatora.

Podobnie jak przy tworzeniu not korygujących, także i tutaj operator prowadzony jest przez kolejne zakładki w celu ustawienia podstawowych parametrów przelewów. Przygotowane przelewy znajdziemy w opcji Rozliczenia - Przelewy Bankowe.

W REJESTRACH możemy dopisywać kolejne, nowe pozycje, które nie są ujmowane w zapisach Księgi Przychodów i Rozchodów (np.: zakupy środków trwałych). Służy do tego ikona IKONAkartkaPusta lub klawisz INSERT. Okna do ewidencjonowania pozycji VAT są takie jak w opcji Rejestrowania danych do Książki (dla Zakupów - druga zakładka, dla Sprzedaży - pierwsza). Wypełniamy w ten sam sposób. W przedstawionym niżej przykładzie "włączono" listy typów. (Będąc w polu F4 lub ALT + strzałka w dół.)

KErejestry1

W obydwu przypadkach wprowadzany w tej opcji rekord oznaczony zostanie ikoną IKONAkartkaI. W pierwszym przykładzie tego topika znajdziemy taki, w ostatnim rekordzie Rejestru Zakupów i Kosztów. Znak ten informuje nas, że dana pozycja nie znajduje się w zapisach w Księdze Przychodów i Wydatków.

W Rejestrach Korekt pozycje zmniejszające wartość faktury podajemy ze znakiem "minus". Pamiętajmy, aby przy wypełnianiu danych wybrać typ KOREKTY w polu Ewidencja VAT pozycje z IKONAdymeka nie z IKONAdymek$.

Okna z pozycjami z rejestrów obsługujemy w sposób opisywany już wcześniej. Możemy skorzystać również z bogactwa możliwości, jakie daje nam zastosowanie Ikon do obsługi Baz Danych.

1gd

Jak i gdzie należy wpisywać korekty tak, aby korekty uwzględnione zostały w PKPIR i VAT?

  1. Korekty zakupów wprowadzamy podobnie jak faktury zakupowe. Informacje rejestrujemy w księdze w identyczny sposób. Gdy mamy korektę zmniejszającą, wprowadzamy ją z minusem. Natomiast w zakładce drugiej podczas wprowadzania danych VAT, musimy pamiętać o zmianie typu Ewidencji VAT, ponieważ program automatycznie podpowiada "Zakupów i Kosztów". Będąc w polu Ewidencja VAT naciskamy klawisz F4 lub strzałkę w dół, aby wybrać "Korekty zakupów". Podobnie postępujemy podczas księgowania korekt sprzedaży. Dane w księdze podajemy tak jak faktury sprzedaży, natomiast w danych VAT zmieniamy typ Ewidencji (pierwsza zakładka) na Korekty sprzedaży.
  2. Zapisy minusowe wyświetlone są na czerwono.
  3. W Rejestrach Zakupów i Sprzedaży (KOREKTY) można księgować pozycje korygujące tylko VAT.

Zobacz także

KSIĘGA + VAT

Księga Przychodów i Rozchodów

Księga - Widok Zapisów

Zbiorcze zestawienie Księgi wg miesięcy

Bilans Księgi za Miesiąc

Noty księgowe / Dowody wewnętrzne

Ewidencja wyposażenia

Ewidencja Środków Trwałych

Ewidencja przebiegu pojazdu i wydatków

Ewidencja przebiegu - Rozliczenia miesięczne

Noty korygujące

Raporty - Sprawozdania