Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Lista Operacji Księgi

Dostęp do opcji

Kody operacyjne są wykorzystywane do opisania zdarzenia finansowego oraz do tworzenia analiz, w rozbiciu na rodzaje operacji. Analizy przeprowadzamy w tych opcjach, w których tabele zawierają kolumnę ze słownikiem operacji księgowych np: Księga PiR, Księga - widok zapisów, Rozrachunki.

Kolejne pozycje możemy wprowadzać korzystając z menu Ikon do obsługi baz danych.

menuIkonBazaD

Warto jednak wspomnieć, że właściwie nie ma potrzeby wcześniejszego definiowania tychże kodów. Za każdym razem, gdy program stwierdzi nową treść, podaną w polu opis podczas rejestrowania danych w księdze, automatycznie dopisze ją do słownika. Na koniec roku możemy jednak część z nich wykasować.

Przykład operacji:

KElistaOper

BANERwskazowka

Lista operacji Księgi może być indywidualna dla firmy lub ogólna dla wszystkich firm. Przełącznik znajduje się w Parametrach.

Zobacz także

SŁOWNIKI

Banki

Grupy Kontrahentów

Kontrahenci

Wskaźniki finansowe

Wspólnicy

Dane dotyczące pojazdów

Dane kadrowo-płacowe

Definicje deklaracji/sprawozdań