Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Zamknięte miesiące w KPiR

Opcja dostępna:

W oknie znajduje się lista miesięcy i kilka opcji:

KEzamkMce

Znak BUTTONfajka2.bmp znajdujący się przed nazwą miesiąca oznacza jego zamknięcie. Jeśli jednak wystawione zostaną kolejne dokumenty, które powinny być zarejestrowane w tym miesiącu, należy go odblokować. Pod listą miesięcy znajduje się opcja:

"Blokada numeru początkowego"

Pamiętajmy, że bieżący miesiąc w programie określa parametr znajdujący się w Menu Głównym Ikon.

Podczas zamykania miesiąca, program ustala liczbę kolejną, dla każdego zaksięgowanego dokumentu, aktualizuje kartoteki, a następnie wyświetla komunikat, że dany miesiąc został zamknięty.

Możemy zmienić numer, od którego program powinien rozpocząć numerację. Przed wprowadzeniem odpowiedniej cyfry lub liczby, należy odblokować numer początkowy, naciskając klawiszem SPACE lub klikając myszką w opcję blokady.

Aby program kontynuował numerację w kolejnych miesiącach, opcja "blokada numeru początkowego musi być" włączona (zamarkowana w menu Funkcje, wtedy jest aktywna). Numer pozycji oraz jego blokada to opcje przeznaczone dla tych użytkowników, którzy rozpoczęli pracę z programem w trakcie trwania roku rozliczeniowego, bez uzupełniania danych od stycznia. Innymi słowy jeśli prowadziliśmy księgę PiR ręcznie, od miesiąca stycznia do marca (na przykład) i numeracja doszła do numeru 1000 (na przykład), a my nie chcemy rejestrować wcześniejszych danych, (albo zaksięgowaliśmy sumy końcowe każdego z miesięcy), dokumentacja kwietniowa musi rozpocząć się od numeru 1001. Program podczas zamykania przenumeruje dokumenty od 1001 gdy w opcji tej numer początkowy operator wpisze jako 1001 - blokada numeru początkowego będzie wyłączona (nie będzie przed nią markera). Podczas zamykania kolejnych miesięcy (maj,.....) blokada znów musi być włączona (marker w menu), aby program mógł kontynuować numerację kwietniową.

BANERuwaga

Zamknięcie miesiąca wykonujemy w opcji Wydruki - Księga Przychodów i Rozchodów, posługując się ikoną BUTTONzamknij.

1gd

Załóżmy, ze prowadzę PKPiR przez kilka miesięcy a następnie musze poprawić dane lub uzupelnić je w zamkniętych już miesiącach... (złe wpisy, zapomniane dane). Czy takie poprawianie ksiegi odbywa się bezproblemowo z automatycznym uaktualnieniem danych w całej książce?

Zmiany możemy wykonywać po odblokowaniu zamkniętego miesiąca w opcji "Funkcje/Zamknięte miesiące".
Po ich wykonaniu należy miesiąc ponownie zamknąć.

Zobacz także

FUNKCJE

Dane Firmy

Parametry Systemu

Otwarcie nowego roku

Rejestracja programu

Kasowanie zbiorów indeksowych