Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Import danych z GM (TGSoft)

Dostęp do opcji:

Jeśli wystawiasz faktury jednym z dostępnych u nas programów z serii GM, możesz automatycznie zaksięgować je w Księdze Przychodów I Rozchodów. Aby program wiedział, z którego miejsca ma pobierać dane, w Parametrach Systemu musisz podać ścieżkę dostępu.

KEparamSys

Import Rejestrów sprzedaży możemy wykonać z programów „fakturujących” TGSoft:

BILANSf1Faktura 1!,

BILANSfeFaktura Express,

BILANSmeMagazyn Express,

BILANSgmGospodarka Materiałowa

W przedstawionym wyżej przykładzie FU to katalog programu Faktura Express. Pierwsza ścieżka dostępu otwiera katalogi programu materiałowego, natomiast druga wskazuje plik kontrahentów. Po ustawieniu tego parametru, obydwa programy korzystać będą z jednego wspólnego pliku (bazy danych kontrahentów), co wykluczy potrzebę podwójnego wprowadzania tych samych dostawców lub odbiorców.

Import automatycznie wypełnia wszystkie dane w Rejestrach Sprzedaży oraz Księdze Przychodów i Rozchodów, skracając tym samym czas potrzebny na rejestrowanie danych.

BANERuwaga

Testy można wykonać wersją DEMO dowolnego programu fakturującego, który znajdziesz na naszej płycie CD lub stronie tgsoft.pl.

Jeżeli chcesz przetestować import, pracując w Księdze na swoich „prawdziwych” danych, MUSISZ założyć dodatkową Firmę „Testową”.

W opcji Importu, na początek wybieramy zakres dat. Następnie klikamy ikonę IKONAkartoteka5 Otwórz Faktury. Wyświetlona zostanie tabela z wszystkimi fakturami z wybranego zakresu.

OKNOimport

W Księdze, w polu: Opis operacji, automatycznie wyświetlany jest tekst:

Sprzedaż towarów i usług.

Treść, możemy oczywiście zmienić.

W tabeli znajdziemy wiele informacji pogrupowanych tematycznie. Część z nich wymaga jednak krótkiego opisu.

Jeśli wszystko jest Ok, możemy zaimportować dane do pozycji księgi. Aby to zrobić wystarczy użyć magicznej różdżki IKONAkartotekaRozdzka i gotowe. Po wykonaniu operacji faktury uzyskują marker w polu FK BUTTONfajka1, w programie fakturującym i następnym razem, gdy odczytamy je (ustawiając taki sam zakres dat) w Księdze Express, zostaną już wyświetlone z tym znakiem, który jest informacją dla programu, aby je pominąć przy imporcie.

Faktury możemy otwierać (wczytywać tabelę z danymi kilkakrotnie), ponieważ otwarcie nie oznacza AUTOMATYCZNEGO wpisania do pozycji księgi za każdym razem.

BANERuwaga

Jeżeli program Księga Express ponownie zaimportował te same faktury, oznacza to, że w programie GM użytkownik odczytał dane z archiwum już po imporcie do Księgi. W takiej sytuacji znaczniki były wyłączone, gdyż takie zostały do archiwum zapisane.

Zobacz także

PLIKI

Archiwum danych

Arkusz Kalkulacyjny

Zmiana Firmy lub roku obrachunkowego