Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Noty księgowe / Dowody wewnętrzne

Dostęp do opcji BILANSkpirPRO:

KEnotyKsiegowe

Opcja ta służy do wystawiania not księgowych. Na początek wybieramy typ dowodu: edytor tekstów lub arkusz kalkulacyjny (będąc w polu naciskamy ALT+strzałka w dół lub klikamy BUTTONtrojkat) . Następnie zakładamy nagłówek dokumentu, w którym podajemy datę oraz opis. Numer nadawany jest automatycznie. W polu pozycja znajdzie się numer wewnętrzny (automatyczny), pod którym nota zostanie zapisana w księdze. W polu "opis" dostępna jest podpowiedź. Uzyskamy ją klikając ikonę BUTTON3kropki lub naciskając klawisz F12. Wyświetlona lista utworzona została z wszystkich opisów pozycji, podawanych podczas rejestrowania różnych dokumentów w Księdze.

Edytor noty

jest prostym narzędziem, które obsługujemy podobnie jak inne tego typu programy, na przykład: Microsoft Word.

KEnotyKsiegowe1

Wydruk Noty IKONAdrukarka2 lub F5

Arkusz kalkulacyjny

jest uniwersalnym arkuszem kalkulacyjnym, w którym możemy dokonywać prostych obliczeń, wspomagających tworzenie not. Obsługa arkusza jest podobna do obsługi programu Excel® .

KEdokumentWew

Wydruk noty sporządzonej w arkuszu - z Menu Głównego - Plik - IKONAdrukarka2Wydruk

Zobacz także

KSIĘGA + VAT

Księga Przychodów i Rozchodów

Księga - Widok Zapisów

Zbiorcze zestawienie Księgi wg miesięcy

Bilans Księgi za Miesiąc

Ewidencja wyposażenia

Ewidencja Środków Trwałych

Ewidencja przebiegu pojazdu i wydatków

Ewidencja przebiegu - Rozliczenia miesięczne

Rejestry VAT

Noty korygujące

Raporty - Sprawozdania