Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Zbiorcze zestawienie Księgi wg miesięcy

Dostęp do opcji:

Standardowa tabela tej opcji, zawiera sumy wszystkich kolumn Księgi, w rozbiciu na poszczególne miesiące. Nie służy jednak tylko i wyłącznie do przeglądania lub drukowania w podstawowym układzie, posiada także bogatą paletę wykresów, pozwalających na lepszą analizę finansową.

Po wejściu do opcji wybieramy miesiąc, do którego chcemy przeprowadzi obliczenia.

Możemy zmieniać kolejne miesiące w oknie Księgi. Klawisz F7 służy do wczytania danych z następnego miesiąca, natomiast kombinacja CTRL + F7 - powoduje zmianę na dane z poprzedniego miesiąca.

Kolejny krok to kliknięcie klocka BUTTONoblicz lub naciśnięcie klawisz F9. Odpowiednie pozycje zostaną zsumowane, a uzyskane wyniki przedstawione w tabeli.

Okno obsługujemy w standardowy sposób i jak zwykle możemy wykorzystać Ikony do obsługi Baz Danych.

Aby otworzyć narzędzie do zabawy z grafami klikamy IKONAwykres lub naciskamy klawisz F6. Kolejne zmiany są od razu widoczne na ekranie.

Zobacz także

KSIĘGA + VAT

Księga Przychodów i Rozchodów

Księga - Widok Zapisów

Bilans Księgi za Miesiąc

Noty księgowe / Dowody wewnętrzne

Ewidencja wyposażenia

Ewidencja Środków Trwałych

Ewidencja przebiegu pojazdu i wydatków

Ewidencja przebiegu - Rozliczenia miesięczne

Rejestry VAT

Noty korygujące

Raporty - Sprawozdania