Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Dane dotyczące pojazdów

Dostęp do opcji:

Mamy do dyspozycji 3 tabele potrzebne do prawidłowego prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów. Lista pojazdów, Definicje tras pojazdów, Stawki za 1 Km.

W pierwszym słowniku podajemy dane dotyczące wykorzystywanych służbowo pojazdów.

KElistaPojazdow

W kolejnym, definiujemy trasy na które te pojazdy wyjeżdżają. Przed wypełnianiem miesięcznych wydatków i ewidencji przejazdów nie musimy dopisywać kolejnych tras, możemy je dopisać podczas rejestrowania tych danych w opcji Ewidencja Przejazdów i Wydatków. Kolejne trasy dopisujemy, po naciśnięciu klawisz F12 lub kliknięciu BUTTON3kropki(oczywiście gdy kursor jest w polu dotyczącym tego tematu).

Ostatni słownik służy do podawania stawek za 1 km dla pojazdów. Pamiętać należy, że stawki te regulują odpowiednie przepisy, które co pewien czas ulegają zmianom.

Zobacz także

SŁOWNIKI

Banki

Grupy Kontrahentów

Kontrahenci

Wskaźniki finansowe

Wspólnicy

Lista Operacji Księgi

Dane kadrowo-płacowe

Definicje deklaracji/sprawozdań