Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Wskaźniki finansowe

Dostęp do opcji

Jest to biblioteka wskaźników, które są wykorzystywane w prowadzeniu Księgi Przychodów i Rozchodów, przy sporządzaniu deklaracji podatkowych oraz podczas tworzenia Formularzy ZUS wysyłanych do Programu Płatnika:

Podstawa Składek Emerytalnych i Rentowych: Podstawa_ER

Podstawa Składek Chorobowych i Wypadkowych: Podstawa_CHW

Podstawa Składki Zdrowotnej (zamieniona z dotychczasowej Dochod_do_ZUS). Aktualna nazwa tej podstawy to: Podstawa_ZDR. W obliczeniu składnika 48 deklaracji PIT-5 posługujemy się już nową nazwą. Składka FGŚP .

KEwskaznikiFinansowe

Słownik podzielony został na trzy części, umieszczone na kolejnych zakładkach:

  1. Roczne (LKM lub ALT + 1) - przedziały podatkowe, koszty zwykłe, podwyższone, ulga podatkowa, koszty oraz podatek do umów zleceń.
  2. Miesięczne (LKM lub ALT + 2) - składki ZUS podatnika (patrz okno wyżej).
  3. Okresowe (Od daty) (LKM lub ALT + 3) - Zasiłki ZUS, Składki ZUS, granice składek, najniższą krajową.

BANERuwaga

Każdy zmieniony ustawowo wskaźnik, należy dopisać do istniejącej listy, aby kolejne deklaracje mogły być wypełniane prawidłowo.

Koszty uzyskania oraz ulga podawane są w wysokości za jeden miesiąc, lecz znajdują się na zakładce "Roczne", ponieważ podlegają zmianie co roku.

Zobacz także

SŁOWNIKI

Banki

Grupy Kontrahentów

Kontrahenci

Wspólnicy

Lista Operacji Księgi

Dane dotyczące pojazdów

Dane kadrowo-płacowe

Definicje deklaracji/sprawozdań