Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Ewidencja przebiegu - Rozliczenia miesięczne

Dostęp do opcji BILANSkpirPRO:

KEzestPrzebiegu

W oknie po wykonaniu obliczenia-sumowania (IKONAelub F9), znajdą się miesięczne sumy wprowadzonych wcześniej danych. Program przedstawia je w formie rozwijanych tabel (BUTTONplusBUTTONminus). Znak BUTTONfajka1w pierwszym polu oznacza, że dane z tego miesiąc zostały już zaksięgowane w Księdze (IKONAkartoteka1).

Do obsługi okna możemy także wykorzystać Ikony do Baz Danych.

Zobacz także

KSIĘGA + VAT

Księga Przychodów i Rozchodów

Księga - Widok Zapisów

Zbiorcze zestawienie Księgi wg miesięcy

Bilans Księgi za Miesiąc

Noty księgowe / Dowody wewnętrzne

Ewidencja wyposażenia

Ewidencja Środków Trwałych

Ewidencja przebiegu pojazdu i wydatków

Rejestry VAT

Noty korygujące

Raporty - Sprawozdania