Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Bilans Księgi za Miesiąc

Dostęp do opcji BILANSkpirPRO:

Wybieramy miesiąc, a po zatwierdzeniu na ekranie wyświetlony zostanie podgląd wygenerowanego raportu.

KEzestKsiegiMC

Gotowy raport możemy wydrukować lub poddać dalszej obróbce.

Zobacz także

KSIĘGA + VAT

Księga Przychodów i Rozchodów

Księga - Widok Zapisów

Zbiorcze zestawienie Księgi wg miesięcy

Noty księgowe / Dowody wewnętrzne

Ewidencja wyposażenia

Ewidencja Środków Trwałych

Ewidencja przebiegu pojazdu i wydatków

Ewidencja przebiegu - Rozliczenia miesięczne

Rejestry VAT

Noty korygujące

Raporty - Sprawozdania