Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Ewidencja wyposażenia

Dostęp do opcji:

KEewWyp

Z pewnością przed rozpoczęciem pracy z programem Księga Express w firmie jest już kilka lub kilkanaście sztuk wyposażenia. Wszystkie pozycje należy wprowadzić. Jak zwykle służy do tego klawisz INSERT lub ikona IKONAkartkaPusta.

Podczas bieżącego rejestrowania dokumentów w księdze nie podajemy numeru pozycji. Pole to program wypełnia automatycznie w momencie zamknięcia miesiąca. Jeśli skasujemy lub dodamy kolejne dokumenty, i ponownie zamkniemy miesiąc, numer pozycji zostanie również skorygowany.

Oprócz standardowych Ikon do Obsługi baz danych, znajdujących się na pasku głównym programu, w oknie mamy także kilka dodatkowych.

Widoczne

Filtr wyświetlania danych

W tabeli możemy włączyć filtr, który pozwoli na wyświetlenie wszystkich pozycji z listy wyposażenia, lub tylko zlikwidowanych, lub tylko czynnych.

IKONAoknolub ENTER

Edycja bieżącego rekordu

Wyświetlenie okna edycyjnego bieżącego rekordu.

IKONAelub F9

Oblicz wartość

widocznych kartotek.

IKONArave

RAVE

Projektowanie wydruku ewidencji wyposażenia.

IKONAdrukarkalub F5

Wydruk ewidencji

według bieżącego zestawienia.

Zobacz także

KSIĘGA + VAT

Księga Przychodów i Rozchodów

Księga - Widok Zapisów

Zbiorcze zestawienie Księgi wg miesięcy

Bilans Księgi za Miesiąc

Noty księgowe / Dowody wewnętrzne

Ewidencja Środków Trwałych

Ewidencja przebiegu pojazdu i wydatków

Ewidencja przebiegu - Rozliczenia miesięczne

Rejestry VAT

Noty korygujące

Raporty - Sprawozdania