Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Noty korygujące

Dostęp do opcji BILANSkpirPRO:

Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę/fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące informacji dotyczącej sprzedawcy lub nabywcy, oznaczenia towaru lub usługi oraz dat, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach wartościowych lub ilościowych faktury, może wystawić notą korygującą.

W sprawie błędów ilościowych lub wartościowych, nabywca może żądać od sprzedawcy wystawienia faktury korygującej. Oryginał i kopię noty korygującej nabywca przesyła wystawcy faktury VAT lub faktury korygującej, której nota dotyczy. Jeśli odbiorca zgadza się z treścią noty, potwierdza to swoim podpisem (podpisem osoby uprawnionej).

Rejestr not korygujących zawiera wszystkie wystawione noty, także te generowane w opcji REJESTRY ZAKUPÓW i REJESTRY ZAKUPÓW (KOREKTY).

Rejestrowanie danych dotyczących treści korygowanej i treści prawidłowej odbywa się według jednego z 2 projektów, ustawianych w menu okna:

W zależności, którą opcję ustawimy, uzyskamy inny wydruk noty IKONAdrukarkalub F5. Istnieje możliwość seryjnego przygotowania not, w opcji Rejestry Zakupów i Korekty Rejestrów Zakupów. Możemy także seryjnie wydrukować wystawione noty. Aby to zrobić, należy zaznaczyć pożądane rekordy. Po kliknięciu ikona IKONAkartkaMarker ZAZNACZAMY REKORDY zmieni wygląd. Klikamy poszczególne rekordy z wciśniętym klawiszem CTRL. Jeśli chcemy podświetlić całą sekcję rekordów, zaznaczamy pierwszy interesującą nas pozycję, a następnie przy wciśniętym SHIFT zaznaczamy rekord ostatni.

W oknie znajduje się jeszcze IKONArave z dwoma projektami noty, jeden w trybie tekstowym, drugi w graficznym. Wyboru dokonamy po kliknięciu BUTTONtrojkat.

Po tabeli w oknie poruszamy się także przy użyciu Ikon do obsługi Baz Danych.

Zobacz także

KSIĘGA + VAT

Księga Przychodów i Rozchodów

Księga - Widok Zapisów

Zbiorcze zestawienie Księgi wg miesięcy

Bilans Księgi za Miesiąc

Noty księgowe / Dowody wewnętrzne

Ewidencja wyposażenia

Ewidencja Środków Trwałych

Ewidencja przebiegu pojazdu i wydatków

Ewidencja przebiegu - Rozliczenia miesięczne

Rejestry VAT

Raporty - Sprawozdania