Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Otwarcie nowego roku

Dostęp do opcji:

Wykonanie opcji "Otwarcie nowego roku" spowoduje:

  1. Automatyczne założenie nowego podkatalogu dla bieżącej firmy oraz pustych baz danych.
  2. Skopiowanie wybranych danych, które są niezbędne do zachowania ciągłości pracy lub mogą być dalej wykorzystane.
  3. Program prowadzi nas przez kolejne zakładki, na których wybieramy dodatkowe ustawienia dla otwieranego roku.

Zobacz także

FUNKCJE

Dane Firmy

Parametry Systemu

Zamknięte miesiące w KPiR

Rejestracja programu

Kasowanie zbiorów indeksowych