Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

FAQ

Jak usunąć całkowicie z księgi już dokonany wpis?

Aby całkowicie usunąć z księgi dokonany wcześniej wpis, należy ustawić kursor na pozycji i nacisnąć kombinację klawiszy CTRL+DELETE.

Istnieje także drugi sposób usunięcia pozycji: należy się ustawić na pozycji do skasowania i z głównego paska narzędziowego wybrać ikonęIKONApnMinus.

Jak szybko wyszukiwać kontrahenta?

W oknie kontrahentów, proszę ustawić kursor w dowolnej kolumnie i „zacząć pisać” Np. w kolumnie Nazwa1 piszemy „firma”, program automatycznie szuka podanej sekwencji (wpisane znaki widoczne są w kolorze żółtym). Wyszukiwanie następnego rekordu spełniającego podane kryterium CTRL+ENTER. Wyszukiwanie sekwencyjne nie zależy od aktualnie ustawionego indeksu (kolejności wyświetlania).

Ile muszę zapłaci za kolejną aktualizację ?

Aktualizacje w ramach tej samej wersji są bezpłatne i można je pobierać z naszej strony internetowej. Jeżeli posiadamy wersję 2.x to przysługują nam bezpłatnie wszystkie aktualizacje aż do wersji 3.x.

Jak aktualizować program ? (instalacja nowej wersji)

Jeżeli już masz zainstalowaną i zarejestrowaną pełną wersję programu, to w celu wykonania aktualizacji wykonaj następujące kroki:

Wykonaj archiwum aktualnych danych. Program podmienia tylko pliki systemowe (w razie potrzeby) nie "ruszając" Twoich danych. Jednak w celach bezpieczeństwa zalecane jest wykonanie kopii danych.

Wykonaj program instalacyjny z nową wersją podając ten sam katalog (domyślnie c:\tgsoft).

BANERuwaga

Nie musimy usuwać poprzedniej wersji programu.

Program nie będzie wymagał ponownego wpisywania kluczy rejestracyjnych.

Jak zarejestrować Księgę Express?

Oto kolejne kroki, które należy wykonać:

  1. uruchomić program
  2. wyłączyć opcję: Funkcje/Blokada opcji rejestracja programu
  3. wykonać opcję: Funkcje/Rejestracja programu
  4. odczytać wygenerowany kod
  5. kod oraz swój SN przesłać na adres info@tgsoft.pl
  6. czekać na nowe klucze aktywujące
  7. po otrzymaniu nowych kodów powtórzyć kroki 1,2,3 i wpisać nowe dane

BANERuwaga

1) kod komputera musi być odczytany z komputera, na którym program będzie zainstalowany!

2) w niektórych komputerach/systemach zaobserwowano problem podczas wprowadzania nazwy skróconej firmy, która zawierała polskie litery. Problem polegał na przesuwaniu się kursora po literze np."Ł" o dodatkowy znak, który na ekranie widoczny był jako spacja. Jeżeli zostawimy taki znak, to oczywiście mogą wystąpić problemy z rejestracją. Aby tego uniknąć należy: a) należy skasować taki znak klawiszem BackSpace, b) skopiować całą nazwę poprzez schowek, c) można wprowadzać polskie znaki za pomocą kombinacji klawiszy <SHIFT> + <~> + <litera np.L>.

Dlaczego w Księdze oraz w rejestrach nie ma kolejnych numerów pozycji do nich wpisanych, ewentualnie jak to można zmienić?

Numer pozycji w księdze jest nadawany automatycznie podczas zamykania miesiąca, ponieważ numery Lp w księdze mogą ulec zmianie. Dzięki temu program pilnuje, aby wszystkie dokumenty znalazły się w kolejności według daty, tak jak wymagają tego przepisy. Może się bowiem zdarzyć, że jeden z naszych pracowników, przypomni sobie o kwitku za wyrób pieczątki na przykład po trzech dniach. Trudno w takim wypadku wspomóc się datą wpływu, jeśli wykonawca pieczątki znajduje się dwie ulice dalej. Pamiętając o tym, że dokumenty należy księgować codziennie (w razie kontroli US), wspomniany dokument musiałby znaleźć się o kilka dni niżej, a to byłaby (według US) nierzetelność.

Rejestry VAT jak wyżej.

Dlaczego po każdym przeinstalowaniu Win98 Księga Generuje Inny KOD???

Księga Express generuje nowy kod nie tylko po każdej instalacji systemu operacyjnego, ale także po wymianie niektórych podzespołów komputera. Jest to uzależnione od programów narzędziowych, których używamy. Po wygenerowaniu nowego kodu komputera, należy przesłać na adres info@tgsoft.pl: numer seryjny i nowy kod, w celu ponownej rejestracji.

Jak przenieść bazę kontrahentów do nowego roku?

Podczas startu programu w nowym roku (data systemowa) następuje założenie nowego katalogu i pustych baz danych. Później należy wykonać opcję Funkcje - Otwarcie nowego roku.

Wspólna baza kontrahentów w programach Księga Express i Faktury-Magazyny

Wszystkie programy z serii Faktury-Magazyny oraz Księga Express mogą korzystać ze wspólnej bazy kontrahentów. Przy czym w Księdze wykonujemy połączenie do bazy, która znajduje się w naszym programie Faktury.

W tym celu należy ustawić w opcji "Funkcje/Parametry Systemu", w sekcji "Ścieżki dostępu do plików" pozycję: "Baza danych kontrahenci"

C:\tgsoft\fs\firma1\r2003\dbf\dozew.adt - dla programu Faktura 1!
C:\tgsoft\fu\firma1\r2003\dbf\dozew.adt - dla programu Faktura Express
C:\tgsoft\fm\firma1\r2003\dbf\dozew.adt - dla programu Magazyn Express
C:\tgsoft\gm\firma1\r2003\dbf\dozew.adt - dla programu Gospodarka Materiałowa

Jeżeli naszym pierwszym programem była Księga Express, to aktualna baza kontrahentów znajduje się w katalogu:

c:\tgsoft\ke\firma1\r2003\kontrahenci.adt

Dotychczasowe dane kontrahentów znajdują się w tym pliku. Po zainstalowaniu programu Faktury, należy pliki kontrahenci.* (z katalogu Księgi) skopiować do odpowiedniego katalogu programu Faktury (wymienione wyżej), zmieniając jednocześnie nazwę na Dozew.*

Znak * oznacza, że plików jest kilka, a dokładnie trzy z rozszerzeniami: ADT, ADM, ADI. Np.: dla programu Faktura 1! należy wykonać kopiowanie:

z Katalogu

Do katalogu

c:\tgsoft\ke\firma1\r2003\kontrahenci.adt

C:\tgsoft\fs\firma1\r2003\dbf\dozew.adt

c:\tgsoft\ke\firma1\r2003\kontrahenci.adm

C:\tgsoft\fs\firma1\r2003\dbf\dozew.adm

c:\tgsoft\ke\firma1\r2003\kontrahenci.adi

C:\tgsoft\fs\firma1\r2003\dbf\dozew.adi

Opcję wspólnej bazy kontrahentów można wykorzystać np. w Biurze Rachunkowym, jeżeli chcemy dla każdej firmy stosować tą samą bazę kontrahentów. Załóżmy, że nasza wspólna baza będzie w katalogu Firmy1. W tym celu w "Parametrach Systemu" każdej następnej firmy wpisujemy: c:\tgsoft\ke\firma1\r2003\kontrahenci.adt

Zobacz także

Zawartość

WSTĘP

START

Od czego zacząć

O PROGRAMIE

OPCJE Z MENU

Program Kadry - Płace

Program Finansowo - Księgowy

Program !SUPERDruk

Program Gospodarka Magazynowa - Faktury

Index