Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Wspólnicy

Dostęp do opcji BILANSkpirPRO:

Na pierwszy rzut oka okno wygląda jak prosty słownik składający się z kilku kolumn. Jednak podczas dopisywania nowego wspólnika (IKONAkartkaPustalub INSERT) lub przy edytowaniu (IKONAoknolub ENTER) już wprowadzonego rekordu, przekonamy się, że każda pozycja przechowuje mnóstwo istotnych danych. Część z nich umieszczono tylko informacyjnie (np: E-mail, strona WWW), większość jednak potrzebna jest do prawidłowego obliczania deklaracji podatkowych oraz do wysyłania Formularzy ZUS. Na przykład: Kod tytułu ubezpieczenia (podmiot podstawowy), Ustalone prawo do emerytury lub renty, Stopień niepełnosprawności. Wszystkie w/w pola (3) tworzą pełny Kod tytułu ubezpieczenia wysyłany do PP.

BANERuwaga

W danych identyfikacyjny, przy wprowadzaniu udziałów wpisujemy, tylko liczbę, znaku " %" nie wpisujemy.

Zobacz także

SŁOWNIKI

Banki

Grupy Kontrahentów

Kontrahenci

Wskaźniki finansowe

Lista Operacji Księgi

Dane dotyczące pojazdów

Dane kadrowo-płacowe

Definicje deklaracji/sprawozdań