Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Dane kadrowo-płacowe

Dostęp do opcji BILANSkpirPRO:

Dane kadrowo-płacowe zostały podzielone na 3 słowniki:

Wstęp

Większość programów "Księga Przychodów i Rozchodów" nie ma modułu Kadrowo-Płacowego, lub posiada bardzo ograniczony i ustawiony "na sztywno". Obliczy tylko podstawowe dane płacowe, a każda zmiana przepisów, stawek lub realizacja własnych potrzeb, wymaga odpłatnej aktualizacji programu. Mała firma, to nie tylko sklep z jednym sprzedawcą, którego wynagrodzenie jest co miesiąc jednakowe i wynosi "minimalną krajową". Są firmy produkcyjne zatrudniające kilkunastu pracowników, rozliczanych wg godzin pracy, mających różnego rodzaju dodatki, godziny nadliczbowe itp. Pracownicy chorują i pobierają świadczenia. Tu już nie wystarczy "zwykły" program.

Program Księga Express PRO posiada:

Dzięki temu program może dostosowywać się do naszych wymagań wraz z rozwojem naszej Firmy.

Stosowania zaawansowanej technologii do budowania naszego systemu płac, ułatwia utworzenie listy płac w układzie standardowym, który jest już zdefiniowany i nie wymaga od użytkownika żadnych wiadomości z zakresu programowania i budowania algorytmów. Na dodatek cały mechanizm jest dostępny, ale "czeka z boku" do wykorzystania w odpowiedniej chwili.

Od czego zacząć?

Przede wszystkim od wprowadzenia danych pracowniczych. Następnie przeglądamy listę składników i jeśli zachodzi taka potrzeba dostosowujemy je do naszych potrzeb. Kolejny krok to ewentualne przystosowanie szablonów list.

BANERuwaga

Opcja kadrowo-płacowa podzielona została na dwa główne bloki. Pierwszy to część słownikowa ( -> MENU GŁÓWNE - Słowniki- Dane kadrowe), a drugi to część robocza (MENU GŁÓWNE - Kadry Płace ).

Dane wprowadzane w części słownikowej rzadko kiedy ulegają zmianom. Stanowią szkielet modułu płacowego. Program zawiera gotową listę składników płacowych oraz gotowe szablony dla listy podstawowej oraz umów-zleceń.

Dane w części drugiej ulegają comiesięcznym przeobrażeniom, dlatego zostały zgrupowane oddzielnie.

Co po kolei w miesiącu?

W każdym miesiącu pracę zaczynamy od skasowania składników tymczasowych z poprzedniego miesiąca (MENU GŁÓWNE - Kadry Płace - Kasowanie skł. tymczasowych). Następnie uzupełniamy dane w wykazie pracowników: harmonogram pracy, zwolnienia, składniki tymczasowe. Wykonujemy listę płac, a później ją księgujemy.

W sekcji

Składniki LP

Funkcje do Formuł składników List płac

Źródła

Składniki List Płac dołączone do programu

Szablony List Płac w programie KE

Słowniki ZUS w KE

Zobacz także

SŁOWNIKI

Banki

Grupy Kontrahentów

Kontrahenci

Wskaźniki finansowe

Wspólnicy

Lista Operacji Księgi

Dane dotyczące pojazdów

Definicje deklaracji/sprawozdań