Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Rozrachunki - Zapisy, Anallizy

Dostęp do opcji BILANSkpirPRO:

Opcja ta jest całą bazą danych zapisów rozrachunkowych. Znajdziemy tutaj wszystkie informacje, które w jakikolwiek sposób powiązane są z rozrachunkami (na przykład z: dokumentów księgi, raportów kasowych oraz bankowych.

Zanim na ekranie wyświetlona zostanie tabela z danymi możemy najpierw ustawić kilka warunków. W polach dostępne mamy następujące parametry:

Strona:

 • Wn - zapisy ze strony Wn
 • Ma - zapisy ze strony Ma
 • Wn i Ma - zapisy z obydwu stron

Do dnia (księgowania)

 • Ustawienie daty według księgowania dokumentów.

Anulowany:

 • Nie - tylko zapisy nieanulowane
 • Tak - tylko zapisy anulowane
 • Wszystkie
 • Na dzień (Termin)
 • Ustawienie daty według terminów płatności.

Rozrachunki:

 • Nierozliczone - zapisy z saldem różnym od zera
 • Rozliczone - zapisy z saldem równym zero
 • Wszystkie

OKNOkeRozZapisyAn

Otrzymaną tabelę możemy filtrować (IKONAkartkaPytajniklub F11) i grupować (IKONAkartkaZapisana1) wg różnych kryteriów (kolumn), a następnie wydrukować (IKONAdrukarka2) lub wysłać do Arkusza kalkulacyjnego (IKONAexcel) oraz w formacie HTML (IKONAhtml)

W oknie korzystamy z Ikon do obsługi Baz Danych oraz z Pozostałych Ikon. Dowolne konfigurowanie układu kolumn w poszczególnych tabelach, umożliwiają wspomniane wcześniej ikony do obsługi baz danych.

Dane w tabeli umieszczone zostały w kilku grupach kolumn.

DOKUMENT

KONTRAHENT

Grupa, numer kodu oraz Skrót nazwy.

WARTOŚCI

W czterech kolumnach znajdują się najważniejsze zapisy rozrachunkowe:

oraz Salda, jakie pozostały do rozliczenia

DATY

Po kliknięciu IKONAkartkiTabeleDOSTOSOWANIE UKŁADU KOLUMN, możemy mieć dostęp do jeszcze kilku dodatkowych kolumn.

MENU OKNA

W górnej części okna oprócz ustawień mamy także kilka ikon, dzięki którym będziemy mogli uzyskać dostęp do innych kartotek lub funkcji.

IKONAkartkaBlysklub F5

 

Wydruk dokumentu wezwania do zapłaty. Przed wysłaniem, wydruku kontrahentowi, pamiętajmy, aby sprawdzić, czy zaległość nie została uregulowana w ostatnim (nich) wyciągach bankowych, które nie zostały jeszcze zarejestrowane w programie.

Treść wezwania możemy zmienić korzystając z ikony IKONAraveznajdującej się na pasku Ikon do obsługi baz danych.

IKONAkropkalub F7

Kartoteka rozrachunków bieżącego kontrahenta.

(Opis znajdziesz w Rozrachunkach)

IKONAkropkaCZlub F8

Kartoteka sald nierozliczonych bieżącego kontrahenta.

(Opis znajdziesz w Rozrachunkach)

IKONAkoperta

Kreator przelewów

Kreator w prosty sposób wygeneruje przelewy dla wszystkich, bądź dla wybranych pozycji. Zaznaczanie rekordów należy wykonać przed uruchomieniem kreatora.

Operator prowadzony jest przez kolejne zakładki w celu ustawienia podstawowych parametrów przelewów. Przygotowane przelewy znajdziemy w opcji Rozliczenia - Przelewy Bankowe.

IKONAe

Włącza sumowanie tabeli. Obliczone wartości wyświetlone zostaną pod tabelą w ramce okna.

IKONAperforacja

Pogrupowanie tabeli według kontrahentów i podsumowanie wartości dla każdego.

Zobacz także

ROZLICZENIA

Raporty Kasowe

Raporty Bankowe

Obroty finansowe (Kasa + Bank)

Rozrachunki

Przelewy