Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Szablony List Płac w programie KE

Dostęp do opcji BILANSkpirPRO:

Szablonem nazywamy zestaw składników płacowych, które mogą wystąpić w danym rodzaju listy. Domyślnie program zawiera dwa szablony:

nr 1 dla ogólnej listy płac, zawierający typowe składniki płacowe

nr 11 dla listy Umów Zleceń

BANERuwaga

Przed przystąpieniem do tworzenia szablonów należy przeglądnąć (i ewentualnie przystosować) składniki list płac, które są ogniwami tworzącymi odmienne łańcuchy (szablony) wzorów (składniki) naliczających różne płace. Wiadomo przecież, że inna jest lista składników stanowiących wzór do naliczania płacy miesięcznej dla pracownika umysłowego, a inna dla pracownika fizycznego pracującego w systemie akordowym. Każdy szablon jest więc grupą tylko tych składników, które biorą udział w obliczaniu konkretnej płacy.

Konstruowanie szablonów jest bardzo prostym zajęciem i przypomina zabawę klockami-składnikami. Z pewnością jednak nie będziemy tworzyć list z wszystkich dostępnych składników jednocześnie. Większość firm przeważnie liczy oddzielne listy: ZUS, dodatkowych premii, nagród (wtedy niepotrzebne nam są na przykład dni nieobecności czy też stawka zaszeregowania). Przy tworzeniu szablonów powinniśmy wziąć pod uwagę wszystkie możliwości i potrzeby naszej firmy. Jednak, jeśli na początku pracy z tym systemem nie jesteśmy w stanie stwierdzić czy zdefiniowane składniki będą odpowiednie, możemy je skorygować/dopisywać w następnych miesiącach.

Konstruowanie szablonów

Okno szablonów list płac podzielono na dwa bloki:

OKNOkeSZABLONY

Lewy blok to lista dostępnych w programie składników, natomiast prawy to wykaz składników znajdujących się w bieżącym szablonie. Przez bieżący rozumiemy ten, którego nazwa widnieje w menu okna. W naszym przykładzie jest to: 1-lista podstawowa.

Utworzenie nowego szablonu będzie możliwe po kliknięciu BUTTONtrojkat w menu okna.

OKNOkeSZABLON1

W okienku mamy do dyspozycji standardowe ikony:

IKONAkartkaPustalub INSERT

Dopisywanie nowego szablonu do listy. Podajemy numer oraz nazwę.

IKONAnozyczki

Kasowanie bieżącego rekordu.

IKONAkartoteka5alub F4 lub LKM2x

Otwieranie bieżącego szablonu. Gdy otworzymy nowy szablon, prawy blok okna będzie pusty.

IKONAdrzwi1lub ESC

 

W menu okna znajdują się dwie ikony.

IKONAkartkaZapisana

Automatyczne dostosowanie szerokości kolumn do rozmiarów tabeli.

IKONAkartotekaLupa

Wydruk/Podgląd zawartości szablonu.

Szczegółowy opis znajdziesz w rozdziale Ikony do obsługi baz danych.

Konstruowanie szablonu.

Przenoszenie składników do szablonu może odbywać się na dwa różne sposoby.

BANERuwaga

Pobranie składnika do szablonu nie oznacza oczywiście, że dla innych szablonów będzie już niedostępny. Każdy szablon korzysta z pełnej kolekcji składników list płac, więc gdy utworzymy nowy, zostanie ponownie wyświetlona lista wszystkich składników.

Przedstawiony (na początku) przykład to podstawowa lista płac. Proszę zwrócić uwagę, że tych składników, które tworzą zawartość szablonu na liście z prawej strony, nie ma na liście składników z lewej strony. Taki sposób tworzenia szablonów jest przejrzysty, ponieważ lista dostępnych składników nie wyświetla niepotrzebnie składników, które już zostały wybrane.

BANERwskazowka

Gdy przez pomyłkę wybierzemy nieodpowiedni składnik do tworzonego szablonu, wyrzucamy go w taki sam sposób, w jaki go tam umieściliśmy, korzystając z odwrotnej strzałki. Z listy zostanie usunięty i na powrót znajdzie się w tabeli dostępnych składników w lewym bloku.

Pożyteczne informacje

Zawsze przed wydrukiem możemy podglądać listę płac na ekranie i określić parametry druku przed jej ostatecznym wysłaniem na drukarkę. Patrz opis opcji: Ikony do obsługi baz danych oraz Pozostałe Ikony.

Program Księga Express PRO zawiera kolekcję składników list płac, na których najczęściej opiera się struktura płac w większości firm. Na ich podstawie zostały utworzone podstawowe szablony list płac. Zbiory te przygotowano po to, aby każdy operator mógł prześledzić zasady tworzenia składników oraz szablonów. Nie jest to jednak sztywny zbiór. Możemy go dowolnie modyfikować kasując, dopisując lub zmieniając składniki, czy też pozbywając się wszystkich szablonów i tworząc zupełnie nowe, własne. Pamiętać jednak należy aby nie postępować zbyt pochopnie.

Zobacz także

Dane kadrowo-płacowe

Składniki LP

Funkcje do Formuł składników List płac

Źródła

Składniki List Płac dołączone do programu

Słowniki ZUS w KE