Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Raporty z list zaksięgowanych w KE

Dostęp do opcji BILANSkpirPRO:

Opcja służy do generowania raportów na podstawie list zaksięgowanych, dlatego pamiętajmy by przed jej uruchomieniem sprawdzić, czy wszystkie potrzebne nam do zestawień list zostały zaksięgowane.

W górnej partii okna wybieramy miesiąc, za który chcemy uzyskać obliczenia. W związku z tym, że część wypłat za dany miesiąc jest wypłacana dopiero w następnym (pracownicy fizyczni), musimy wskazać, czy interesuje nas miesiąc rozliczeniowy (z ZUS oraz z US) czy też księgowy (koszty). W kolejnym parametrze raportu wybieramy wszystkie składniki lub tylko jeden. Po wybraniu pojedynczego składnika, uaktywnione zostanie okno z ikonąIKONAnarzedzia, w którym będziemy mogli dokonać wyboru interesującego nas składnika.

Po ustaleniu parametrów, możemy przystąpić do generowania zestawienia, posługując się ikoną IKONAblyskawica2. Na ekranie wyświetlona zostania tabela z odpowiednimi informacjami. Jak zwykle możemy ją przesłać na drukarkę korzystając z IKONAdrukarka.

Zobacz także

KADRY

Wykaz pracowników

Lista płac pracowników

Zbiorówki Roczne

Eksport danych do Płatnika