Previous Topic

Book Contents

Book Index

Program Gospodarka Magazynowa - Faktury

Program Gospodarka Materiałowa może być wykorzystywany zarówno w małej hurtowni, sklepie jak też w dużym przedsiębiorstwie posiadającym wiele oddziałów i zatrudniającym kilkuset pracowników, przy produkcji oraz handlu. Firma TGSoft wprowadziła na rynek kilka wersji programu, zróżnicowanych pod względem zasobu opcji. Najprostsza wersja jest przeznaczona dla firm nie posiadających magazynów. Wystawca faktur nie musi, więc kupować dużego pakietu, w którym znajdują się opcje zupełnie dla niego nieprzydatne. Kolejne wersje posiadające coraz więcej możliwości, są proporcjonalnie droższe. Operator, który na początku swojej działalności zakupi uboższą wersję, może ją zawsze rozszerzyć płacąc różnicę cenową. Dane, które zgromadził do tej pory nie będą wymagały, żadnej konwersji, a tym samym dodatkowych opłat.

Program GMF firmy TGSoft, posiada ogromne możliwości. Opisanie wszystkich zawartych w nim opcji, zajęłoby zbyt dużo miejsca, dlatego poprzestaniemy tylko na najważniejszych oraz tych, wyróżniających go spośród innych dostępnych na rynku aplikacji tego typu. Przed zakupem programu, można zapoznać się z jego dokładną instrukcją (w trybie HTML), dostępną w internecie na stronie: www.tgsoft.pl.

Zachęcam do przeczytania opisu programu (dostępny w trybie HTML), a być może wprowadzenie jednego z proponowanych systemów w Twojej firmie okaże się pomysłem, który przyczyni się do osiągnięcia większych sukcesów zawodowych. Gorąco polecam.

1.BILANSf1Faktura 1

Najprostszy system o nazwie - FAKTURA 1! - zapewnia zakładanie kartotek asortymentowych oraz słownika kontrahentów. W programie obok faktur VAT oraz paragonów, wystawiamy także faktury korygujące. Jeśli program pracuje w sieci, operatorzy mogą tworzyć kilka dokumentów jednocześnie. Część z nich można przechowywać w buforze (jeśli klient nie jest do końca zdecydowany). Na podstawie wystawianych dokumentów, generowane są zestawienia sprzedaży według kilku kryteriów.

Mimo, że jest to najprostszy z oferowanych przez firmę TGSoft programów, prowadzi rejestry VAT (sprzedaży, korekt, zwrotów(paragonów)). Ponad to użytkownik może zdefiniować stawki VAT, które występują w jego firmie, a także redagować wygląd dokumentów, dzięki zintegrowanemu generatorowi raportów RAVE.

Dołączony do systemu archiwizator danych pozwala na kompresję w formacie ZIP, a moduł użytkowników programu, umożliwi nadawanie uprawnień dostępu dla poszczególnych opcji. Zapis wydruków w jednym z dostępnych formatów HTML, XLS, PDF,NDR sprawia, że możemy na przykład wysłać fakturę w postaci załącznika HTML.

Ciekawym rozwiązaniem zastosowanym we wszystkich programach jest filtrowanie rekordów w bazach danych, na zasadzie grupowania kolumn. Mówiąc krótko - ustalanie kolejności wyświetlanych informacji, według poszczególnych kolumn. Jest to opcja, którą z pewnością doceni każdy operator, pragnący wydobyć z programu jak najwięcej analiz. Dodatkowo zaznaczyć należy, że kolejność grupowania danych nie ogranicza się jedynie do jednej kolumny. Możemy grupować według kilku parametrów, w dowolnie wybranej konfiguracji. Ponadto, jak przystało na dobry program Windows-owy, każdą listę możemy wydrukować w dwóch postaciach: malejącej lub rosnącej. Sposób postępowania jest jak zwykle bardzo prosty. Bogactwo zastosowanych filtrów umożliwia tworzenie wielu różnych zestawień lub wyszukiwania rekordów.

Listę zalet programów z serii GMF poszerza, możliwość dowolnego i wielokrotnego filtrowania danych. Każdy wygenerowany raport może być natychmiast wydrukowany, w myśl zasady, co na ekranie to też na papier. Praca w trybie WYSIWYG pozwala na drukowanie (podglądnięcie lub wysłanie do HTML lub XLS) tabeli przedstawianej na ekranie (może być dowolnie przefiltrowana, a program utworzy odpowiedni raport).

Dostępny jest także eksport danych do Excel-a oraz export w trybie HTML i PDF. Automatyczne przenoszenie informacji bezpośrednio do arkusza kalkulacyjnego, zdecydowanie skraca czas przygotowywania raportów wynikowych, ponieważ żmudne wielogodzinne wklepywanie danych odbywa się teraz zaledwie w parę chwil.

2. BILANSfeFaktura Express

Kolejna wersja programu, oprócz wszystkich możliwości opisanych wcześniej, pozwala dodatkowo na tworzenie raportów kasowych i bankowych. Poza wystawianiem dokumentów KP, oraz wpłat i wypłat bankowych, zapewnia także automatyczne prowadzenie rozrachunków. Ponadto rozliczenia z kontrahentami mogą być uzupełniane zobowiązaniami firmy, mimo, że ta wersja programu nie posiada magazynu, a tym samym nie prowadzi rejestrowania zakupu towarów. Doksięgowanie wartości należnych dostawcom, spowoduje, że użytkownik będzie mógł w pełni skorzystać z możliwości wydruków raportów z rozliczeniami sald należnych oraz zobowiązań. Dodatkowo dla wszystkich klientów, którzy są dłużnikami firmy można wydrukować wezwania do zapłaty.

W programie wiele czynności wykonywanych jest automatycznie. Między innymi rozrachunki, mogą być przeprowadzane automatycznie lub ręcznie, na zasadzie kojarzenia nierozliczonych pozycji.

Ta wersja programu, poza pełną obsługą rozrachunków oraz rozliczeń kasowych i bankowych została także poszerzona o współpracę z drukarkami fiskalnymi oraz o automatyczne dekrety do programu Finansowo-Księgowego.

3.BILANSmeMagazyn Express

W kolejnej wersji programu wprowadzony został magazyn i wszystkie związane z tym rozliczenia. Prowadzone kartoteki materiałowe aktualizowane są po każdej operacji. Dodatkowa atrakcja tej wersji, to kartoteki szczegółowe, stosowane dla dokładniejszego opisu asortymentu lub dla uzyskania pełniejszej analizy sprzedaży. Zakładanie kartotek z różnymi cenami ewidencyjnymi pod wspólnym symbolem, umożliwia analizy kartoteki zbiorczej lub indywidualnej według ceny.

W wersji tej jest też możliwość korzystania z norm minimalnych i maksymalnych określających ilości zapasu materiałów (program sygnalizuje różnice). Kolejne atuty programu to łatwość sporządzania dokumentów inwentaryzacyjnych, "ukrywanie" kartotek ze stanem zerowym, możliwość redagowania każdego wystawianego przez program dokumentu, przelewy i wiele, wiele innych.

Zapamiętane przez program dane mogą być przedstawione w postaci wielu zestawień. Ponadto program zapewnia ciągłość wszystkich zaksięgowanych informacji z możliwością archiwowania zamkniętego roku obliczeniowego i automatycznym bilansem otwarcia.

4. BILANSgmGMF

Następna wersja programu do prowadzenia gospodarki materiałowej dysponuje wszystkimi opisanymi wcześniej opcjami. Dodatkowo umożliwia prowadzenie wielu magazynów i wystawianie dokumentów MM pomiędzy nimi. Także w tej wersji aktywna jest opcja rozliczania akwizytorów oraz wystawianie i archiwowanie wszystkich dokumentów stosowanych pomiędzy partnerami handlowymi, a także w zakładzie pomiędzy oddziałami firmy. Wraz z większą ilością oddziałów oraz magazynów przybywa również klientów, dlatego program poszerzono o prowadzenie zamówień kontrahentów oraz o możliwość prowadzenia wielu stanowisk kasowych, z zachowaniem odrębnych rozliczeń dla każdego z nich (kontrola kas). Ponad to dodano także opcję pozwalającą na wystawianie dokumentów w terenie poprzez urządzenie SET.

Dodatkowo, program umożliwia tworzenie (w prosty sposób) własnych skryptów SQL. Structured Query Language (w skrócie SQL) jest to język programowania, który w sposób prosty i szybki generuje z baz danych dowolną ilość zestawień. Ponadto możemy zlecać wykonywanie dodatkowych obliczeń, analiz oraz grupować informacje pochodzące z różnych baz.

Aby obsługa tego rozbudowanego programu była sprawniejsza możliwa jest praca w trybie C/S z zastosowaniem Advantage Database Server.

5.

Ostatnia, a zarazem najbogatsza wersja programu, oprócz wszystkich wcześniejszych zagadnień, zajmuje się także pełnym rozliczaniem produkcji.

Zobacz także

Zawartość

WSTĘP

START

Od czego zacząć

FAQ

O PROGRAMIE

OPCJE Z MENU

Program Kadry - Płace

Program Finansowo - Księgowy

Program !SUPERDruk

Index