Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Pożyteczne informacje

BUTTONdymek

Znaczenie Klawiszy:

INSERT

Nowy (pozycja, rekord).

DELETE

Kasowanie (chęć skasowania należy potwierdzić).

CTRL + DELETE

Kasowanie (chęć skasowania należy potwierdzić).

TAB

Poruszanie się po polach w oknie edycyjnym do przodu.

SHIFT + TAB

Poruszanie się po polach w oknie edycyjnym do tyłu.

HOME

Początek linii.

END

Koniec linii.

CTRL + HOME

Pierwszy rekord.

CTRL + END

Ostatni rekord.

PAGE DOWN

Przesunięcie kursora o ekran w dół (w stronę ostatniej pozycji).

PAGE UP

Przesunięcie kursora o ekran w górę (w stronę pierwszej pozycji).

ESC

Wyjście z opcji.

Zobacz także

O PROGRAMIE

Typowe Konwencje

Skróty klawiaturowe w KE

Wygląd programu KSIĘGA EXPRESS

Informacje ogólne o systemie

Obsługa okien

Ikony