Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Banki

Dostęp do opcji

Każdy bank posiada swój numer identyfikacyjny składający się z ośmiu znaków.

oknobanki2

Uruchomione okno po raz pierwszy, będzie puste. Do obsługi, czyli dopisywania, korygowania, drukowania, przewijania oraz filtrowania służą Ikony do obsługi Baz Danych.

W oknie dialogowym oprócz kodu banku oraz jego nazwy oddziału (które widzimy w tabeli powyżej) podajemy także adres. Podczas definiowania kontrahentów (opcja SŁOWNIKI - KONTRAHENCI), w polach gdzie podajemy bank klienta (pierwsza zakładka) możemy skorzystać z podpowiedzi (ALT + ß lub BUTTONtrojkat). W okienku poniżej pola wyświetli się lista wpisanych w tym oknie banków.

Zobacz także

SŁOWNIKI

Grupy Kontrahentów

Kontrahenci

Wskaźniki finansowe

Wspólnicy

Lista Operacji Księgi

Dane dotyczące pojazdów

Dane kadrowo-płacowe

Definicje deklaracji/sprawozdań