Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Skróty klawiaturowe w KE

IKONArekaklawisz

Ctrl + A

PLIK - Zapisz do archiwum

Ctrl + B

SŁOWNIKI - Słownik Banków

Ctrl + D

KSIĘGA + VAT - Raporty, Deklaracje, Sprawozdania

Ctrl + E

KSIĘGA + VAT - Ewidencja przebiegu pojazdów i wydatków

Ctrl + F

PLIK - Zmiana firmy lub roku

Ctrl + F12

KSIEGA + VAT - Księga Przychodów i Rozchodów - Zamknięcie miesiąca (tylko z okna księgi)

Ctrl + K

SŁOWNIKI - Słownik Kontrahentów

Ctrl + L

KADRY-PŁACE - Lista płac pracowników

Ctrl + M

KSIĘGA + VAT - Zestawienie Księgi wg miesięcy

Ctrl + N

KSIĘGA + VAT - Noty korygujące

Ctrl + P

KADRY-PŁACE - Wykaz Pracowników

Ctrl + R

KSIĘGA + VAT - Rejestrowanie w Księdze Przychodów i Rozchodów

Ctrl + S

KSIĘGA + VAT - Rejestr sprzedaży

Ctrl + T

KSIĘGA + VAT - Ewidencja Środków Trwałych

Ctrl + W

KSIĘGA + VAT - Ewidencja Wyposażenia

Ctrl + Z

KSIĘGA + VAT -Rejestr Zakupów i Kosztów

Ctrl + X

Wyjście

Dodatkowo:

Zmiana miesięcy w oknie Księga, Tworzenie deklaracji, Rejestry VAT, Zestawienie Księgi miesięcznie: F7 (do przodu) oraz CTRL+F7 do tyłu

Zobacz także

O PROGRAMIE

Pożyteczne informacje

Typowe Konwencje

Wygląd programu KSIĘGA EXPRESS

Informacje ogólne o systemie

Obsługa okien

Ikony