Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Obroty finansowe (Kasa + Bank)

Dostęp do opcji

Programy do sprzedaży BILANSfeBILANSgmBILANSme

Opcja grupująca obroty finansowe firmy. Znajdziemy tutaj wszystkie pozycje z Raportów kasowych każdego operatora oraz wszystkie Rachunki Bankowe naszej firmy. Dane przedstawione są w układzie rozwijanym.

GMoknoObrFinan

Lewa część okna to układ stanowisk kasowych oraz rachunków bankowych naszej firmy. Kolejne kolumny to dane obliczone (BUTTONobliczlub F9) za okres wybrany w menu okna.

Obliczenia przeprowadzane są na podstawie wszystkich dowodów wprowadzanych w obrotach kasy: KW (kasa wypłaci), KP (kasa przyjmie), KO otwarcia kasy, oraz banku: BP (wpływ na konto), BW (przelew z konta) oraz BO (Bilans otwarcia).

Aby dane były aktualne należy pamiętać o bieżącym rejestrowaniu.

Okno obsługujemy także przy użyciu Ikon do baz danych.

Zobacz także

ROZLICZENIA

Raporty Kasowe

Raporty Bankowe

Rozrachunki

Rozrachunki - Zapisy, Anallizy

Przelewy