Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Raporty Bankowe

Dostęp do opcji

Programy do sprzedaży BILANSfeBILANSgmBILANSme

Aby można było wystawić dokument wpłaty (lub wypłaty) na konto bankowe należy najpierw w opcji SŁOWNIKI - Słowniki Pozostałe - Rachunki Bankowe, wpisać wszystkie nazwy banków oraz numery rachunków, jakie posiada nasza firma.

Po wejściu do opcji na ekranie wyświetlone zostanie okno z listą wprowadzonych we wspomnianej opcji banków. Wybieramy odpowiednią pozycję i po naciśnięciu klawisza ENTER przystępujemy do wystawiania dokumentu.

Okno, w którym wprowadzamy dane oraz sposób ich rejestrowania jest identyczny jak w opcji Raporty Kasowe. Różnica polega jedynie na pochodzeniu dokumentów, w opcji tej rejestrujemy operacje na podstawie Wyciągów Bankowych.

Zobacz także

ROZLICZENIA

Raporty Kasowe

Obroty finansowe (Kasa + Bank)

Rozrachunki

Rozrachunki - Zapisy, Anallizy

Przelewy