Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

WIDOK

W opcji Widok możemy chować lub wyświetlać na nowo, grupy pasków narzędziowych na głównym Menu Ikon. Znak IKONAmarker, przed nazwą, oznacza włączenie paska do menu.

MGwidok

W menu Widok znajduje się kilka ustawień, które proponowane będą we wszystkich miejscach programu. W programie BILANSkpKP jest to Bieżący miesiąc, w BILANSgmGMF Bieżący Magazyn oraz zakres dat, a w BILANSsDrukSD i BILANSkpirKsięga PiR tylko zakres dat.

Ostatnia pozycja na liście Pasków Narzędziowych to Modyfikacja, która pomaga zarządzać opcjami programu.

Otworzone okno jest standardową makietą do ustawiania preferencji operatora. Składa się z trzech zakładek. W pierwszej znajduje się lista wszystkich pasków narzędziowych. Znak BUTTONfajka1oznacza aktywne, czyli wyświetlane na ekranie. Możemy dopisać nowy pasek i umieścić go w menu. W kolejnej zakładce znajdziemy wszystkie komendy, uruchamiające wszystkie opcje programu. Pogrupowano je w kategoriach - opcje posiadające swoje własne Menu. W każdej kategorii znajduje się więc lista komend, z których część posiada własne ikony. Każdą z nich możemy przenieść do utworzonego przed chwilą nowego paska. Na pasku tym możemy również położyć ikony pobrane z innych, istniejących w Menu Głównym Ikon pasków. Wówczas będziemy pewni, że pobrana ikona nie występuje w innym miejscu. W ten sposób możemy całkowicie zmienić wygląd całego ikonkowego menu. W trzeciej zakładce znajdziemy jeszcze kilka ustawień, które mogą pomóc nam w pracy. Na przykład wybór dużych ikon dla operatorów ze słabszym wzrokiem.

Zobacz także

Zawartość