Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

BAZA DANYCH

Wszystkie opcje z tego menu zostały szczegółowo opisane wcześniej przy omawianiu ikon z Menu Głównego. Zobacz Ikony do obsługi Baz Danych.

MGbazaDanych

Dodatkowo w menu znajduje się opcja Ładuj wszystkie rekordy, która odpowiada za przygotowanie bazy w stan gotowości do innych działań, przeprowadzanych przy pomocy wszystkich dostępnych powyżej ikon-funkcji.

Zobacz także

Zawartość