Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

OKNA

MGokna

Opcja ta pozwala na różne ustawianie okien na ekranie. Wszystkie makiety można rozszerzać, zwężać oraz przenosić w dowolne miejsce. Po otworzeniu kilku okien i zmianie ich wielkości zdarza się, że na ekranie powstaje bałagan. Warto wtedy użyć jednej z możliwości segregowania. Wybieramy spośród: Kaskady, Ustawienia poziomego lub pionowego. Ikony znajdujące się przed nazwami, obrazują sposób ułożenia na ekranie.

Kolejne ustawienia to:

Minimalizuj okna –

Oznacza, że każde wybrane okno zostanie zmniejszone do nagłówka (w którym znajduje się jego nazwa) i umieszczone w dolnej partii ekranu.

Uporządkuj okna –

Odpowiada za przywrócenie porządku na ekranie.

Pod opcjami zamykającymi jedno bieżące okno lub wszystkie jednocześnie, znajdują się ponumerowane nazwy wszystkich otworzonych okien.

Zobacz także

Zawartość