Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Kasowanie zbiorów indeksowych

Dostęp do opcji:

Jeśli stwierdzimy, że w programie coś nie działa tak jak powinno lub praca systemu została przerwana awaryjnie, wtedy konieczne jest skasowanie indeksów, w których mogło zostać zapisane coś, co znaleźć się tam nie powinno. Opcja ta nie ingeruje w bazy danych programu, a jedynie służy do ułożenia ścieżek, pozwalający w różny sposób przedstawić na ekranie informacje zawarte w tychże bazach.

Przed wykonaniem kasowania, program zgłosi komunikat:

BANERuwaga

Wykonanie tej opcji spowoduje skasowanie zbiorów indeksowych *.ADI. Następnie program zostanie automatycznie zamknięty. Ponowne uruchomienie, samoczynnie odtworzy wszystkie zbiory indeksowe. Indeksowanie zbiorów można wykonać profilaktycznie lub w sytuacji awaryjnej. Skasowane pliki zostaną umieszczone w Koszu Windows.

Chęć skasowania zbiorów należy potwierdzić klikając Tak lub naciskając ALT + T.

Zobacz także

FUNKCJE

Dane Firmy

Parametry Systemu

Zamknięte miesiące w KPiR

Otwarcie nowego roku

Rejestracja programu