Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Dane Firmy

Dostęp do opcji:

W oknie należy wprowadzić dane identyfikacyjne firmy, które podobnie jak parametry systemu pogrupowano tematycznie.

Dane identyfikacyjne

Na początek informacja o statusie firmy (osoba fizyczna czy prawna). Następnie podajemy kolejno: NIP, Regon, Pesel oraz Nazwę skróconą. Na przykład: nasza firma to Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Import Export "Maniek" spółka z o.o. - w polu tym wpiszmy PPUH I-E "MANIEK" sp. z o.o.

Dane firmy

W polach podajemy pełną nazwę naszej firmy. Mamy do dyspozycji dwie linie.

Rachunek podstawowy (domyślny)

W polach podajemy informacje dotyczące podstawowego (najczęściej używanego) konta firmowego. Podane tutaj konto będzie podpowiadane w odpowiednich miejscach w programie (np: w przelewach).

Adres siedziby

Oprócz podstawowych danych teleadresowych znajdziemy tutaj także pola dotyczące strony www oraz E-mail. Dodatkowo należy podać dane Urzędu Skarbowego według adresu zamieszkania.

Firma - Osoba Fizyczna

Jeśli firma posiada status prawny osoby fizycznej, w grupie tej należy podać dodatkowe dane, takie jak: nazwisko, imiona, miejsce oraz datę urodzenia, obywatelstwo, rodzaj oraz numer dokumentu tożsamości.

Adres do korespondencji i adres zamieszkania

Odpowiednie pola wypełniamy, gdy dane te różnią się od adresów siedziby.

W dolnej części okna znajduje się tabela, w której definiujemy wszystkie rachunki bankowe firmy. Dane te są niezbędne, jeżeli chcemy korzystać z możliwości wystawiania dokumentów wpłat lub wypłat z banku. Wprowadzanie rachunków bankowych rozpoczynamy klawiszem INSERT lub po kliknięciu ikony IKONApnPlus.

Słownik ten nie jest zbyt skomplikowany, z uwagi na to, że wymaga podania podstawowych danych o bankach i ich numerach. Dodatkowo możemy wypełnić pole "Opis rachunku" dla charakterystyki danego konta (np. Fundusz Socjalny albo KZP itd...).

Jeżeli chcemy poprawić rekord wówczas należy ustawić na nim kursor i nacisnąć klawisz F2. Jeśli w uaktywnionym polu znajdzie się BUTTONtrojkat, wtedy klawisz F4 (lub LKM na znaku) wyświetli listę możliwości.

W dolnej ramce okna znajdują się ikony:

IKONAdrzewoRozwin- Rozwija szczegóły, czyli wyświetla wszystkie pola w oknie.

IKONAdrzewoUkryj - Zwija całą strukturę, wyświetlając tylko nagłówki grup danych.

IKONAkartotekaLupa- Wydruk/ podgląd wszystkich danych.

1gd

W Danych Firmy - wypełniłem domyślny rachunek bankowy, jednak nie przenosi się do okna "wszystkie rachunki bankowe" - czy wpisać to jeszcze raz w drugim miejscu? - nie mogę jednak wpisać nowego rekordu w okno "wszystkie rachunki bankowe" - nie działa!

Tak, należy dodatkowo wypełnić listę "Wszystkie rachunki". Dodanie nowej pozycji klawiszem <Insert> lub ikona IKONApnPlus. Jednak nie jest to potrzebne. Lista tych rachunków wykorzystywana jest w KE PRO do wystawiania przelewów oraz do prowadzenia Raportów Bankowych. W Księdze Express rachunki te nie są wykorzystywane.

Zobacz także

FUNKCJE

Parametry Systemu

Zamknięte miesiące w KPiR

Otwarcie nowego roku

Rejestracja programu

Kasowanie zbiorów indeksowych