Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Pozostałe Ikony

Ikony przedstawione niżej spotykamy w wielu opcjach programu. Służą one do obsługi aktywnego okna lub/i bazy danych.

BUTTONzapisz

 

Zapisanie zmian wprowadzonych w danym oknie, zamknięcie go oraz powrót do poprzedniej makiety. (Gdy nie korzystamy z myszki, wtedy do tego przycisku przesuwamy się przy pomocy klawisza Tab, lub uaktywniamy go naciskając lewy ALT + Z).

BUTTONtrojkat

PODPOWIEDŹ

W polu z tym znakiem dostępna jest lista podpowiedzi. Aby pole było aktywne naciskamy F2 lub ENTER, aby wyświetlić listę F4 lub ALT + STRZAŁKA w DÓŁ.

BUTTON3kropkilub IKONAlupa

lub F12

PODPOWIEDŹ

Dostęp do odpowiedniego słownika zawierającego potrzebny nam wykaz. Po odnalezieniu pozycji, klikamy w nią lub naciskamy ENTER, program automatycznie przeniesie zaznaczony rekord do pola wyjściowego (poprzedzającego ten znaczek).

IKONAkartkaZaznacz

ZAZNACZ WSZYSTKO

Automatyczne zaznaczenie wszystkich pól.

BANERrada

Obsługa niektórych opcji będzie sprawniejsza, jeśli mając na przykład do zaznaczenie większość pól, zaznaczymy wszystkie, by później odznaczyć tylko te niepożądane (kliknięciem lub klawiszem SPACE).

IKONAkartkaOdznacz

ODZNACZ WSZYSTKO

Automatyczne odznaczenie wszystkich pól.

IKONAnozyczki

lubF8

KASUJ

Aby uniknąć “nieszczęścia” i usunięcia czegoś przez przypadek, program po kliknięciu ikony lub naciśnięciu klawisza F8, wyświetli na ekranie okno z pytaniem, aby potwierdzić zamiar skasowania. W tym momencie możemy się jeszcze wycofać klikając NIE lub naciskając lewy ALT + N. Jeśli jesteśmy pewni, że to, co chcemy usunąć powinno być skasowane, wtedy klikamy TAK lub naciskamy lewy ALT + T.

IKONAokno

OKNO EDYCYJNE

Wyświetlenie pełnej listy pól bieżącego rekordu.

IKONAdrukarka

WYDRUK

Możemy wysłać wydruk na drukarkę, na ekran (Podgląd) lub do zbioru, którego nazwę należy wybrać po kliknięciu ikonki, znajdującej się za polem.

 

OKNOwydruk

Kliknięcie klocka - Ustawienia - spowoduje wywołanie dodatkowych okien, z parametrami wydruku. Użycie tej opcji może być konieczne tylko w nielicznych przypadkach, ponieważ informacje tam zawarte dotyczą typu drukarki, statusu wydruków, parametrów papieru (jego rozmiaru, źródła podawania, a także orientację, rozdzielczość i intensywność wydruku).

 

 

Gdy wybierzemy jako miejsce drukowania - Plik, wówczas aktywne będzie pole formatu tego pliku. Po kliknięciu znaczka BUTTONtrojkat wybierzemy odpowiedni z dostępnej listy.

Po skierowaniu wydruku na ekran (wybieramy Podgląd), będziemy mogli obejrzeć wygenerowany przez program wykaz. W tym miejscu mamy do dyspozycji kilka ikon, które pomogą nam przeglądnąć wygenerowany raport.

IKONYpodgladWydruku

Zobacz także

Ikony

Ikony - Ogólnie

Główne Menu Ikon programu KSIĘGA EXPRESS

Ikony do obsługi Baz Danych