Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Podgląd Raportu

IKONAkartotekaLupaOpcja ta daje możliwości ingerencji w wygląd przygotowanego raportu. Na podstawie dokonanych przez nas zmian, program automatycznie generuje aktualny wydruk.

OKNOpodgladRaportu

Na ekranie, strona (lub strony) z wygenerowanego raportu, otoczona jest paskami stanu. Górny przedstawia położenie wszystkich marginesów. Prawy zawiera suwak obrazujący, w którym miejscu raportu znajduje się bieżąca strona. Dolny natomiast informuje o ilości stron wydruku oraz rozmiarach papieru. Paski stanu możemy chować, zaznaczając odpowiednie pozycje w menu w opcji - Widok.

Wygenerowany przez program raport możemy poddać obróbce kosmetycznej. Opcja PODGLĄD RAPORTU posiada swoje własne menu, składające się z 5 opcji. Są to:

Niektóre funkcje z menu mają swój pasek z ikonami. Poniżej przedstawiamy charakterystykę poszczególnych opcji.

PLIK

IKONAsrubkalub CTRL+D

PROJEKTANT RAPORTU

Okno składa się z czterech zakładek: Opcji, Kolorów, Czcionek, Postępowania.

 

Obsługa projektanta raportu jest niezwykle prosta. Wybór kolejnych ustawień polega jedynie na klikaniu myszką. Każda zakładka dzieli się na dwa bloki. W lewym dokonujemy zmian, a w prawym na bieżąco możemy śledzić wyniki naszych poczynań. Nie ma, więc możliwości, że pogubimy się w naszych wyborach. Zawsze możemy powrócić do poprzedniego ustawienia klikając myszką to samo miejsce. Gorąco zachęcam do eksperymentowania z projektorem raportu, ponieważ dzięki niemu, bogactwo wydruków zostanie poszerzone.

 

W pierwszej zakładce, zaznaczamy (kliknięciem lub klawiszem SPACE), które informacje mają znaleźć się na wydruku. Z prawej strony okna natychmiast wyświetlany jest przykład nowej konfiguracji. W zależności od rodzaju informacji, które mają znaleźć się na wydruku możemy w różny sposób komponować raporty.

Przypominam, że znak BUTTONfajka1oznacza uaktywnienie.

 

Zakładka druga służy do definiowania kolorystyki naszego raportu. Możemy pokolorować wszystko, co znajduje się na wydruku, od linii siatki poczynając poprzez kolory tła w poszczególnych grupach informacji, aż do kolorów czcionek tych grup. Ostatnia pozycja z listy kolorów przenosi nas do standardowego okna programu Windows, gdzie znajduje się paleta dodatkowych barw.

 

Trzecia zakładka to okno do ustalenia fontów poszczególnych części raportu, takich jak np.: nagłówki, stopki, pozycje wydruku, banery, itd... Podwójne kliknięcie jednej pozycji z listy, spowoduje otwarcie standardowego okna programu Windows do obsługi czcionek.

 

Ostatnia zakładka do pola do zaznaczania sposobów obsługi raportu. Znajdziemy tu ustawienia dla wyświetlania (lub nie) na każdej stronie banerów lub/i nagłówków lub/i stopek. Ponad to możemy uzyskać raport w formacie trójwymiarowym, z efektem 3D łagodnym lub mocnym. Jeśli w raporcie znajduje się również grafika, możemy ustawić także i dla niej parametry. Dodatkowo w zakładce tej znajdują się również sposoby wyświetlania grup informacyjnych oraz generowania tylko zaznaczonych pozycji z bieżącej bazy danych.

Miłej zabawy.

IKONAdrukarka1

USTAWIENIA WYDRUKU

Standardowe, systemowe ustawianie cech wydruku. Takie jak na przykład numery stron do wydruku, liczba kopii, właściwości drukarki.

IKONAksiazka1

USTAWIENIA STRONY

Ustawienia strony przygotowywanego raportu.

Opcja opisana na początku rozdziału Ikony do Obsługi Baz Danych.

POWIĘKSZENIE

IKONAzoom

Powiększenie 100 %.

IKONAzoom3

Przedstawienie na ekranie kilku (ilość wybieramy sami) stron.

IKONAzoom1

Dostosowanie powiększenia strony do szerokości ekranu.

IKONAzoom5

Dostosowanie wyświetlanych stron do źródłowej szerokości.

IKONAzoom2

Wyświetlenie całej strony na ekranie.

IKONAzoom6

Procent bieżącego powiększenia.

IKONAzoom4

Wyświetlenie na ekranie dwóch stron.

 

 

FORMAT

IKONAkartkaFarba

KOLOR TŁA

Kolor tła bieżącego raportu. Oprócz barw mamy także do dyspozycji wzory efektów wypełnień.

IKONAkartki

ZAGĘSZCZENIE STRONY

Automatyczne zwężanie kolumn oraz zmniejszanie czcionek, w celu umieszczeniu na jednej stronie raportu, jak największej ilości informacji. Efekt taki uzyskujemy właśnie poprzez zagęszczenie kolumn.

NAWIGACJA STRONY

IKONYnawigacjaIkony te służą do poruszania się po stronach naszego raportu. Kolejno oznaczają: skok do pierwszej strony, poprzedniej, wybór dowolnej strony, przewijanie pojedynczo w przód i w tył, następna strona oraz skok do ostatniej strony.

W Menu Ikon okna, nie umieszczono wszystkich możliwych do wykorzystania opcji. Pozostałe dostępne są w Menu Głównym.

Wspominaliśmy już, że w opcji FORAMT znajdują się ustawienia dla raportu: nagłówków i stopek, numeracji stron, formaty daty i czasu, tła oraz zagęszczenie strony. Dwie ostatnie zostały opisane parę wersów wcześniej, a pozostałe to:

OKNOpodglRapMenu

W pierwszym wersie znajdują się ikony do obsługi numeracji stron. Kolejno odpowiadają za:

wstawienie numeru strony (np.: 1),

liczby wszystkich stron raportu (np.: 9),

numeru strony z liczby (np.: 1 z 9),

formatowanie numeracji stron.

Po wybraniu ostatniej pozycji na ekranie wyświetlone zostanie okno, w którym wybieramy rodzaj numeracji (np.: 1,2,3,4,5, ... lub a,b,c,d,e, ..... lub A,B,C,D,E, .... lub I, II, III, IV, V, .....) oraz liczbę lub literę, od której należy rozpocząć numerację.

W drugiej linii znajdują się pozycje odpowiedzialne za wstawianie do wydruku kolejno:

daty i czasu (np.: 2001-05-01 12:43),

daty (np.: 2001-05-01),

czasu (np.: 12:43),

lub formatowanie ustawień daty i czasu.

Ikony z kolejnego wersu wstawiają do wydruku nazwę użytkownika oraz komputera (pobieraną z systemu operacyjnego), kasują tekst oraz pozwalają na wprowadzenie dowolnego tła do nagłówka oraz stopki. 4 ostatnie ikony z tej opcji regulują miejsce ustawienia nagłówków oraz stopek.

Jeśli chcemy by ikony omówione przed chwilą znalazły się w menu okna, wystarczy je tam zadokować, czyli przenieść cały pasek przy pomocy myszki lub kliknąć pozycję Nagłówek i Stopka znajdującą się w Menu głównym w opcji Format. Znak IKONAmarkeroznacza uaktywnienie paska w Menu ikon.

Zobacz także

Ikony do obsługi Baz Danych

Grupowanie Kolumn

Filtrowanie rekordów w bazie

Edytor Wydruków RAVE