Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Składniki List Płac dołączone do programu

Przykładowa lista składników listy płac.

Lista składników składa się z reguły z kilkudziesięciu lub kilkuset pozycji, (ilość utworzonych składników jest ograniczona do 999), z których każda posiada przede wszystkim: kod, nazwę skróconą, nazwę pełną, sposób zaokrąglenia (ilość miejsc po przecinku), formułę obliczeniową. Aby lista była przejrzysta, składniki układamy w grupy. Przedstawiony w dalszej części przykład nie musi być traktowany jako standard. Każda firma może tworzyć własny, odpowiedni dla siebie schemat (lub po skorygowaniu (lub nie), skorzystać z naszego).

OKNOskladniki2

W składnikach muszą się znaleźć wszystkie rodzaje nieobecności, godzin, itp., jakie mogą wystąpić w naszej firmie. Niektóre zakłady nie wypłacają wynagrodzenia na podstawie ilości godzin czy nieobecności, ale na podstawie pewnej kwoty za wykonany wyrób, akordowo itp., dlatego definiujemy tylko te składniki, które występują w naszej firmie.

OKNOskladniki3

Kończymy tutaj część listy płaconej przez zakład pracy, a rozpoczynamy kolejną, zawierającą świadczenia wypłacane w imieniu ZUS (dlatego oddzielamy ją od zakładowej).

OKNOskladniki4

W tym momencie posiadamy wyliczone wynagrodzenie brutto, składające się z płacy podstawowej i jej pochodnych oraz ze świadczeń ZUS, które utworzone są ze świadczeń opodatkowanych i nie opodatkowanych. Do podstawy podatku należy pobrać sumę świadczeń opodatkowanych i płacy zasadniczej.

Od sumy tych wszystkich dochodów możemy liczyć podatki lub potrącać składki na różne cele (kasa zapomogowo-pożyczkowa, składki na fundusz mieszkaniowy, związki zawodowe, ubezpieczenia, potrącenia komornika, itp.). Należy utworzyć takie składniki, jakie występują w danej firmie.

To jest kolejny zakres składników listy płac.

OKNOskladniki5

OKNOskladniki5a

OKNOskladniki6

Zobacz także

Dane kadrowo-płacowe

Składniki LP

Funkcje do Formuł składników List płac

Źródła

Szablony List Płac w programie KE

Słowniki ZUS w KE