Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Grupowanie Kolumn

Grupowanie rekordów w bazie danych możemy rozpocząć po kliknięciu ikonkiIKONAkartkaZapisana1. Jej uaktywnienie spowoduje wyświetlenie na ekranie dodatkowego pola.

GRIDgrupowanieKolumn

Jeśli chcemy posegregować rekordy na przykład według stanów wystarczy, że przeciągniemy nagłówek tej kolumny do nowoutworzonego pola. Okno natychmiast zmienia wygląd, a informacje pogrupowane zostaną według stanów. Dodatkowo chcemy jeszcze posegregować dane według symboli i cen zbytu. Odpowiednie kolumny przeciągamy nad nagłówki. W efekcie, w polu wyboru grupowania, powstanie drzewko (przykład 1).

GRIDgrupowanieKolumn1

Nie jesteśmy jednak zadowoleni z efektu. Dochodzimy do wniosku, że pogrupowanie według symboli, a następnie według cen zbytu i stanów, przedstawi nam lepszy obraz i dostarczy więcej informacji. Zmiana kolejności grupowania polega również na zasadzie chwyć, przeciągnij i upuść. W ten sposób przesuwamy, więc nagłówek stan na koniec drzewka. Efekt - przykład nr 2.

Na koniec chcemy dokonać jeszcze jednej zmiany: kolejności przedstawiania stanów, z malejącej na rosnącą. W tym celu wystarczy kliknąć trójkącik znajdujący się z prawej strony nagłówka Stan. Przykład nr 3.

W efekcie uzyskamy nową listę pogrupowaną w wybrany przez nas sposób. Możemy ją teraz wydrukować lub zmienić grupowanie na inne.

Wygląd okna, w którym kolumny zostały pogrupowane, zmienia się w znaczny sposób.

GRIDgrupowanieKolumn2

Obok znajduje się zdjęcie tej części naszej nowopowstałej tabeli, która może ulec dalszemu przeobrażeniu. Widać, że niektóre pozycje zawierają plusy, a jedna minus. Plusy oznaczają, że po kliknięciu rozwinięta zostanie lista pozycji, mających taką samą wartość grupowanego pola, w tym wypadku - cenę zbytu.

Ponowne kliknięcie zamknie listę i znak minus zmieni się na plus.

Aby rozwinąć wszystkie pozycje jednocześnie wystarczy posłużyć się ikonąIKONAdrzewoRozwin. Jeśli chcemy zwinąć strukturę posłużmy się ikoną IKONAdrzewoUkryj.

Zobacz także rozdział Ikony do obsługi baz danych.

Zobacz także

Ikony do obsługi Baz Danych

Podgląd Raportu

Filtrowanie rekordów w bazie

Edytor Wydruków RAVE