Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Program Kadry - Płace

BILANSkpKadry - Płace są sparametryzowanym system do kompleksowej obsługi kadr oraz płac firmy, współpracującym z Programem Płatnika, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz rozliczającym zobowiązania podatkowe. Program wprowadzony od 01.01.1999, czyli od dnia wprowadzenia w życie reformy ubezpieczeń.

Podstawowe funkcje systemu to:

Zobacz także

Zawartość

WSTĘP

START

Od czego zacząć

FAQ

O PROGRAMIE

OPCJE Z MENU

Program Finansowo - Księgowy

Program !SUPERDruk

Program Gospodarka Magazynowa - Faktury

Index