Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Źródła

Opis źródeł pobierania danych do składników Listy Płac

1. Dane pobierane z kartoteki osobowej pracownika.

Dane pobierane z kartoteki pracownika ograniczone są tylko do znajdujących się w niej pól numerycznych (np. stawka zaszeregowania). Jako formułę pobierającą dane, używa się wtedy zakodowanej nazwy tego pola, np. dla stawki zaszeregowania użyjemy kodu STAWKA.

Przykład:

Kod

800

Nazwa

STAWKA

Opis

Stawka zaszeregowania

Źródło

1. Z kartoteki osobowej pracownika

Kod ZUS

0. Składnik pomocniczy

Typ

0. Zwykły składnik

Formuła obliczeniowa

STAWKA

BANERuwaga

W formule obliczeniowej wyraz STAWKA jest nazwą pola z bazy danych.

2. Dane pobierane ze zbioru składników listy płac.

Dane pobierane z listy składników to najczęściej informacje potrzebne do wyliczeń, np.: wskaźniki, średnie, koszty uzyskania, ulga podatkowa, wysokość zasiłku rodzinnego. Jest to zestaw parametrów potrzebnych do przeliczeń nie związanych z konkretnym pracownikiem.

Przykład:

Kod

810

Nazwa

ZAS.R.I

Opis

Stawka zasiłku rodzinnego Gr. I

Źródło

2. Ze zbioru składników listy płac

Kod ZUS

0. Składnik pomocniczy

Typ

0. Zwykły składnik

Formuła obliczeniowa

35.30

BANERuwaga

W formule obliczeniowej znakiem oddzielającym grosze jest KROPKA. Przypominam, że część numeryczna klawiatury (z prawej strony), wpisuje przecinek.

3. Wartość wczytana z ekranu (tylko w programie BILANSkp KP)

W momencie naliczania listy program zatrzymuje się i prosi o podanie wartości dla danego składnika (w ten sposób zdefiniowanego).

Przykład:

Kod

550

Nazwa

OBIADY

Opis

Potrącenia za obiady

Źródło

3. Wartość wczytana z ekranu

Kod ZUS

0. Składnik pomocniczy

Typ

0. Zwykły składnik

Formuła obliczeniowa

 

BANERuwaga

Wartość wczytana z ekranu to inaczej wpisywanie danych na gorąco w ostatniej chwili, już podczas tworzenia listy płac.

Na przykład w ostatnim momencie dostarczono listę potrąceń za obiady. Operator nie decyduje się na wpisywanie ich jak zwykle w składnikach tymczasowych, lecz zmienia źródło na wartość wczytaną z ekranu i mając listę potrąceń przed sobą wpisuje konkretne dane na żądanie systemu, podczas automatycznego tworzenia listy.

4. Wartość obliczona na podstawie innych składników

(Suma brutto wyliczana jest na podstawie np. płacy zasadniczej i dodatków.)

Wartość obliczona na podstawie innych składników, przy wykorzystaniu algorytmów matematycznych.

Przykład:

Kod

100

Nazwa

ZASAD.

Opis

Płaca zasadnicza

Źródło

4. Wartość obliczona na podstawie innych składników

Kod ZUS

11. Wynagrodzenie zasadnicze

Typ

0. Zwykły składnik

Formuła obliczeniowa

Sk(800)/DniRob(O)*DniNN(1)

Użyty algorytm Sk(800)/ DniRob(0)*DniNN(1), oznacza, że wynikiem działania będzie pobranie ze składnika 800 wartości stawki zaszeregowania, a następnie podzielenie jej na ilość dni roboczych w bieżącym miesiącu (0) i pomnożenie przez ilość dni pracy danego pracownika, wyliczoną na podstawie jego nieobecności w bieżącym miesiącu. Wszystkie formuły używane w składnikach, służące do wyliczania wartości na podstawie innych składników, opisane zostały w dalszej części instrukcji. Zobacz Formuły do Funkcji List Płac.

5. Dane pobierane ze zbioru składników stałych pracownika.

Przykład:

Kod

830

Nazwa

IL.DZIECI.

Opis

Ilość osób uprawnionych do zas. Rodzinnego

Źródło

5. Ze zbioru składników stałych pracownika

Kod ZUS

0. Składnik pomocniczy

Typ

0. Zwykły składnik

Formuła obliczeniowa

 

6. Dane pobierane ze zbioru składników tymczasowych pracownika.

Przykład:

Kod

150

Nazwa

NAGRODA

Opis

Nagroda okolicznościowa

Źródło

6. Ze zbioru składników tymczasowych pracownika.

Kod ZUS

50. Inne składniki wynagrodzenia

Typ

0. Zwykły składnik

Formuła obliczeniowa

 

Zobacz także

Dane kadrowo-płacowe

Składniki LP

Funkcje do Formuł składników List płac

Składniki List Płac dołączone do programu

Szablony List Płac w programie KE

Słowniki ZUS w KE