Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Archiwum danych

Dostęp do opcji:

Z tego miejsca możemy przesłać dane do archiwum lub je z niego odzyskać.

OKNOarchiwumDanych

Okno zostało tak zaprojektowane, aby archiwowanie stało się prostą czynnością i nie wymagało od przeciętnego operatora znajomości poszczególnych plików programu lub innych systemów wspomagających kopiowanie danych. W górnej części okna jak zwykle znajdziemy Menu Opcji oraz Menu Ikon, na którym znajdują się ikony uruchamiające podstawowe funkcje. Największą część okna stanowi lista przedstawiająca zawartość wybranego pliku. Jego nazwa oraz ścieżka dostępu znajduje się pod tabelą.

Pasek Ikon

IKONAdyskietka

Zapisz dane

Po kliknięciu na ekranie wyświetlone zostanie okno, które umożliwi nam prawidłową archiwizację danych.

OKNOarchiwumDanych1

Zapisz w – Wybieramy miejsce na dysku (katalog), w którym chcemy umieścić archiwum. Program automatycznie podpowiada podkatalog ZIP, który jest tworzony podczas instalacji systemu. Poniżej znajduje się wykaz wszystkich plików typu zip, umieszczonych w Archiwum. Możemy wybrać również inny katalog, aby skopiować do niego upakowany plik (na przykład, gdy chcemy skopiować dane na dyskietkę).

Nazwa pliku – jest tworzona automatycznie. Składa się z dwóch liter - symbolu programu - oraz aktualnej daty pobranej z systemu operacyjnego.

Nasz przykład pochodzi z programu Kadrowo-Płacowego i otrzymał skrót Lp-listy płac. Dla programu Gospodarka Materiałowa mamy GM, dla Finansowo-Księgowego - FK, a dla !SuperDruku - SD, Księgi Express - KE. Możemy wpisać dowolną nazwę dla naszej kopii (np. środa lub maj99). W przypadku podania nazwy, która już wcześniej została nadana, program po potwierdzeniu, stary plik zastąpi nowym.

IKONAkartoteka5

Otwórz plik z archiwum

Jeśli potrzebujemy przywrócić dane z archiwum, (na przykład po awarii systemu lub dokonaniu katastrofalnych błędów) wtedy korzystamy właśnie z tej opcji. Po uaktywnieniu na ekranie pojawi się okno niemalże identyczne z tym, które pomagało nam zarchiwować dane. Z podanej listy plików wybieramy odpowiedni i klikamy klocek Otwórz. W głównej części okna wyświetlona zostanie lista wszystkich baz, w sposób, jaki przedstawia nasz pierwszy przykład (z tego rozdziału).

Po upewnieniu się, że są to interesujące nas dane klikamy ikonę IKONAstrzałaZielonaRozpakuj. W tym momencie program wyświetli komunikat, który poinformuje nas o efektach odpakowywania danych z archiwum. W tej chwili możemy jeszcze zrezygnować, jeśli jednak potwierdzimy, dane w programie zostaną zastąpione, wskazanymi. Pamiętajmy, że będą to dane z wcześniejszego okresu.

 

OKNOarchiwumDanych3

IKONAfacetP

Zapisz pliki KDU ZUS - dane PP ZUS

Opcja ta służy do archiwowania danych przesłanych do Programu Płatnika (plików *.KDU), ponieważ program oferowany przez ZUS nie przeprowadza samodzielnie takiej operacji. Jeśli jednak chcemy mieć zabezpieczone dane, wtedy korzystamy z tej właśnie opcji.

Ikony ta występuje jedynie w programie Kadrowo-PłacowymBILANSkp.

IKONAkartoteka5a

Archiwum danych dla wszystkich firm.

Jeśli posiadamy programy FK lub KE, które umożliwiają rozliczenia finansowe wielu firm, wtedy przy pomocy tej opcji możemy dodatkowo utworzyć główne archiwum. Automatycznie generowana nazwa pliku zostanie wzbogacona o wyraz "Firmy".

BANERdobraRada

Najlepszym rozwiązaniem kopiowania danych jest przygotowanie kilku dyskietek (na przykład na każdy dzień lub tydzień oraz bezwarunkowo przed każdą aktualizacją danych) i przestrzeganie ustalonych przez siebie dat tworzenia kopii. Archiwizacja trwa zaledwie kilka minut, a z pewnością niejednokrotnie uchroni nas przed powtórnym wklepywaniem danych. Niestety, co jakiś czas zdarzają się przykre niespodzianki w postaci na przykład: awarii komputera, zasilania itp., wtedy zawsze można sięgnąć do kopii danych i kłopot mamy z głowy. Optymalne rozwiązanie to 7 dyskietek na każdy dzień tygodnia. (np.: kopia z bieżącego poniedziałku wkopiowywana jest w miejsce tej z poprzedniego.) Dodatkowa kopia na koniec każdego miesiąca i roku. Pamiętać należy o tym, że czasami może się zdarzyć, że jakaś dyskietka “nie chce się dać odczytać”, dlatego warto wszystkie kopie wykonywać po dwa razy na oddzielnych dyskietkach.

Program archiwum rozpakowuje wszystkie do jednego, głównego katalogu...Należy więc rozpakować dane zewnętrznym programem ZIP.

BANERuwaga

Jeżeli w katalogach mamy zbiory indeksowe (stare) *.ADI, to należy je wykasować.

1gd

Noszę się z zamiarem zakupu 2 egzemplarzy na dwa różne komputery? Czy opcja zapis/odczyt a raczej import/eksport - pozwoli mi na bezproblemowe przenoszenie i uzupełnianie danych na dwóch komputerach?

Zapis do archiwum powoduje kompresję "całych" plików z katalogu bieżącej firmy bieżącego roku oraz plików wspólnych dla całego programu KE. Kompresja wykonywana jest w formacie ZIP. Odczyt powoduje dekompresję i nadpisanie aktualnych plików. Dlatego należy pamiętać od właściwej kolejności zapisu/odczytu danych, aby nie utracić aktualnych wpisów odczytując "starsze" pliki. Program nie będzie aktualizował danych w sposób różnicowy, czyli nie będzie dopisywał tylko tych rekordów, których nie ma w "drugim" komputerze. Oczywiście nie ma tego problemu, gdy komputery pracują w sieci. Program może pracować w trybie "dzielonym" w sieci.

Czy program przy każdym wyjściu musi mnie pytać o chęć archiwowania danych?

Nie musi, wystarczy w Parametrach Systemu wpisać cyfrę O (zero), w polu "Po ilu dniach przypominać o archiwowaniu danych."

Zobacz także

PLIKI

Import danych z GM (TGSoft)

Arkusz Kalkulacyjny

Zmiana Firmy lub roku obrachunkowego