Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Zbiorówki Roczne

Dostęp do opcji

Po wejściu do okna w górnej jego części wybieramy miesiące, dla których chcemy przygotować raport. Pola zaznaczamy klawiszem SPACE lub myszką. BUTTONfajka1Oznacza wybór miesiąca. W momencie wejścia do opcji zaznaczone są wszystkie pola. (Odznaczamy je w taki sam sposób jak zaznaczamy.) Kolejne pole to rodzaj miesięcy. Wybieramy rozliczeniowe (miesiąc wypłaty) lub księgowe (miesiąc, za który dokonano wypłaty). Po ustawieniu parametrów klikamy BUTTONobliczlub IKONAblyskawica2. Program wygeneruje zbiorówkę. Jeśli baza posiada dużo rekordów, wówczas generowanie może chwilkę potrwać. Aby wydrukować raport klikamy IKONAdrukarka(lub F5).

Okno - Zbiorówki roczne dla wszystkich składników zawiera listę kodów i nazw składników oraz ich sumy w podziale na poszczególne miesiące danego roku. Kolejne pozycje zamyka suma składnika z całego roku.

Zobacz także

KADRY

Wykaz pracowników

Lista płac pracowników

Raporty z list zaksięgowanych w KE

Eksport danych do Płatnika