Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Program Finansowo - Księgowy

BILANSfkProgram Finanse - Księgowość jest nowoczesną aplikacją, służącą do prowadzenia księgowości finansowej, w dowolnej firmie, także w jednostkach budżetowych. Niewątpliwą zaletą tego systemu jest możliwość (natychmiastowego) otrzymania informacji, na temat aktualnego stanu firmy. Jeśli więc operatorzy rzetelnie wypełniają swoje obowiązki, na biurku dyrektora codziennie może znaleźć się aktualny raport. Zapamiętane przez program dane mogą być przedstawione w postaci wielu zestawień zarówno syntetycznych, analitycznych, jak też "mieszanych". Ponadto program zapewnia ciągłość wszystkich zaksięgowanych informacji z możliwością archiwowania zamkniętego roku obliczeniowego i automatycznym bilansem otwarcia.

Program FK firmy TGSoft, posiada ogromne możliwości. Opisanie wszystkich zawartych w nim opcji, zajęłoby zbyt dużo miejsca, dlatego poprzestaniemy tylko na najważniejszych oraz tych, wyróżniających go spośród innych dostępnych na rynku aplikacji finansowo - księgowych. Przed zakupem programu, można zapoznać się z jego dokładną instrukcją (w trybie HTML), dostępną w internecie na stronie: www.tgsoft.pl.

System ten przeznaczony jest do prowadzenia pełnej księgowości finansowej. Jego działanie opiera się na "podwójnym księgowania". Oznacza to, że na dekrecie suma zapisów ze strony Wn, musi być równa sumie ze strony Ma. Dzięki temu unika się wielu błędów, jakie można popełnić przy księgowaniu ręcznym, np.:

Nie ma więc możliwości, aby obroty i salda kont się nie bilansowały.

Program prowadzi kartoteki kont syntetycznych i analitycznych do trzeciego stopnia oraz biblioteki kont analitycznych, umożliwiające wykorzystanie ich do różnych kont syntetycznych (np. zleceń, rozliczeń z pracownikami (KZP, ZFM, Udziały, Nagrody, itd.)). Obsługuje również koszty, kontrolując między innymi dekretację kręgu kosztowego podczas rejestrowania. Generowany przez program Rozdzielnik Kosztów oraz automatyczne przeksięgowania, powodują, że prowadzenie kont zespołu "5" w układzie rodzajowym i w podziale na miejsce powstawania kosztów odbywa się w prosty i przyjemny sposób.

To jednak nie wszystko. W programie wiele czynności wykonywanych jest automatycznie. Wśród nich jest na przykład zamknięcie miesiąca oraz automatycznie prowadzone dzienniki. Także rozrachunki, mogą być przeprowadzane automatycznie lub ręcznie, na zasadzie kojarzenia nierozliczonych pozycji.

Każda firma, także i ta nie będąca jednostką budżetową, może skorzystać z możliwości kompleksowej obsługi rozliczania Budżetu: Planu, Dochodów, Wydatków, Zmian Planu, Zadań Budżetowych oraz % realizacji planu. Jeśli nie prowadzimy księgowości budżetowej nie musimy korzystać z udogodnień, które daje nam prowadzenie planu dochodów i wydatków oraz możliwość śledzenia jego realizacji. Zachęcam jednak do przeczytania opisu tej opcji (dostępny w trybie HTML), a być może wprowadzenie planowania w Twojej firmie okaże się pomysłem, który przyczyni się do osiągnięcia większych sukcesów zawodowych. Gorąco polecam.

Tym, co wyróżnia produkt firmy TGSoft spośród innych programów finansowo-księgowych, jest natychmiastowa informacja o aktualnym stanie finansowym firmy. Program oprócz standardowych obrotów i sald, prowadzi także bieżące obroty i salda, bieżące rozrachunki oraz bieżące rejestry VAT. Umożliwiają to DATKOWE - ROBOCZE kartoteki, generowane przez program automatycznie na podstawie wprowadzanych danych. Informacje te (pod warunkiem, że są rejestrowane na bieżąco) obrazują stan finansowy przed aktualizacją dokumentów.

Innym ciekawym rozwiązaniem zastosowanym w programie jest filtrowanie rekordów w poszczególnych bazach danych, na zasadzie grupowania kolumn. Mówiąc krótko - ustalanie kolejności wyświetlanych informacji, według poszczególnych kolumn. Jest to opcja, którą z pewnością doceni każdy operator, pragnący wydobyć z programu jak najwięcej analiz. Dodatkowo zaznaczyć należy, że kolejność grupowania informacji nie ogranicza się jedynie do jednej kolumny. Możemy grupować według kilku parametrów, w dowolnie wybranej konfiguracji. Ponadto, jak przystało na dobry program Windows-owy, każdą listę możemy wydrukować w dwóch postaciach: malejącej lub rosnącej. Sposób postępowania jest jak zwykle bardzo prosty. Bogactwo zastosowanych filtrów umożliwia tworzenie wielu różnych zestawień syntetycznych i analitycznych

W programie FK znajdziemy także kilka drobnych udogodnień, które choć może nie tak istotne, ułatwiają jednak pracę. Mam tutaj na myśli archiwum danych z natychmiastowym dostępem do danych z lat ubiegłych, stosowanie kodów operacji finansowych pozwalające na głębszą analizę zapisów poszczególnych kont, a także możliwość otwierania kont syntetycznych i analitycznych na przestrzeni całego roku. Szybki dostęp do kartotek, dokumentów oraz możliwość księgowania kilku miesięcy i wielu rodzajów dokumentów jednocześnie, również wpływają korzystnie na jakość obsługiwanego programu.

Na koniec warto wspomnieć jeszcze o korespondencji, którą prowadzi program FK. Drukowanie przelewów, not odsetkowych, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald możemy poprzedzić własnym zredagowaniem treści. Także wspomniane już wcześniej deklaracje i sprawozdania, każdy operator może skorygować natychmiast po zmianie oficjalnych druków lub ściągnąć uaktualnione projekty ze strony firmy TGSoft.

Zobacz także

Zawartość

WSTĘP

START

Od czego zacząć

FAQ

O PROGRAMIE

OPCJE Z MENU

Program Kadry - Płace

Program !SUPERDruk

Program Gospodarka Magazynowa - Faktury

Index