Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Dane ZUS

IKONAlozkolub F8 Dane ZUS

Na ekranie wyświetlone zostanie kartoteka danych ZUS bieżącego pracownika. Informacje pogrupowane zostały tematycznie w 6 gałęziach. :

1. Ub. Obowiązkowe - Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne.

2. Ub. Dobrowolne - Dobrowolne ubezpieczenia społeczne.

3. Inne dane - Pozostałe dane.

4. Kasa Chorych - Dane o kasie chorych.

5. Wyrejestrowanie lub kontynuowanie ubezpieczenia - Dane organizacyjne.

6. Formularze ZUS -

ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń lub zgłoszenie zmiany danych

ZZA - zgłoszenie do ubezpieczeń zdrowotnych lub zgłoszenie zmiany danych

ZIUA – zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej

ZCNA – zgłoszenie danych o członkach rodziny dotyczących zmiany adresu

ZCZA – zgłoszenie danych o członkach rodziny nie związanych ze zmianą adresu

ZWUA – zgłoszenie wyrejestrowanie z ubezpieczeń lub kontynuacji

W poszczególnych polach zaznaczamy, czy wysłać informacje w następnym formularzu i czy dotyczą one zgłoszenia, czy zmiany.

Wszystkie podawane w tej opcji dane są wymagane przez ZUS i na ich podstawie tworzone będą odpowiednie formularze, dlatego należy je wypełnić przed tworzeniem formularzy do Programu Płatnika. Podczas rejestrowania danych możemy korzystać ze słowników utworzonych wcześniej w opcji SŁOWNIKI ZUS (F12 lub BUTTON3kropki). Większość danych słownikowych została dostarczona wraz z tym programem. Może się jednak zdarzyć, że kody (dla niektórych gałęzi gospodarki) będą niekompletne, wówczas należy je uzupełnić w odpowiednim słowniku we wspomnianej opcji.

W oknie mamy dostępne ikony

IKONAdrzewoRozwin

Rozwiń szczegóły.

IKONAdrzewoUkryj

Zwiń szczegóły.

IKONAkartotekaLupa

Wydruk/podgląd wszystkich danych.

Zobacz także

Wykaz pracowników

Okno edycyjne

Świadczenia lub przerwy

Wyszukiwanie - F4

Składniki Stałe - F6 oraz Tymczasowe - F7

Umowy - Zlecenia

Dane o rodzinie - F10