Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Dane o rodzinie - F10

IKONAdziecilub F10 Dane o rodzinie

W oknie należy wprowadzić dane o osobach, które pozostają na utrzymaniu ubezpieczonego. W nagłówku okna znajduje się jego nazwisko oraz imię. Pod nim natomiast umieszczono standardowe Ikony do obsługi Baz Danych. Poniżej paska narzędziowego znajduje się lista wszystkich wprowadzonych przez użytkownika członków rodziny.

OKNOwpRodzina

Podczas wprowadzania danych należy podać następujące informacje:

BANERpamietaj

Przy wypełnianiu pól danymi w wielu miejscach możemy korzystać z podpowiedzi. Znajdziemy je pod ikonkami BUTTON3kropki (lub F12) - dostępny słownik lubBUTTONtrojkat (lub F4) - dostępna lista możliwości. Pola wyboru BUTTONfajka1zaznaczamy lub odznaczamy przy pomocy myszki lub klawisza SPACE. W oknie dostępnych mamy także kilka IKON do obsługi Baz danych.

Aby zobaczyć listę członków rodziny wszystkich pracowników należy uruchomić opcję - Menu Główne - Pracownicy - Członkowie Rodziny (lub IKONAdzieciz Głównego Menu Ikon, lub F10).

Zobacz także

Wykaz pracowników

Okno edycyjne

Świadczenia lub przerwy

Wyszukiwanie - F4

Składniki Stałe - F6 oraz Tymczasowe - F7

Dane ZUS

Umowy - Zlecenia