Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Wyszukiwanie - F4

IKONAlornetki lub F4 Wyszukiwanie danych według aktualnego indeksu

Wyszukiwanie rekordu według kodu lub alfabetycznie. Okno wyszukiwarki wygląda identycznie zarówno wtedy, gdy oczekuje na podanie kodu pracownika, jak też jego nazwiska czy pierwszych liter. Kolejność, w jakiej przedstawiony jest wykaz osób na ekranie decyduje o tym, według którego indeksu program będzie szukał. Pamiętajmy o tym i nie denerwujmy się, jeśli podajemy programowi kod, a on reaguje na to błędem, ponieważ lista posegregowana jest alfabetycznie. Wystarczy zmienić kolejność.

Zobacz także

Wykaz pracowników

Okno edycyjne

Świadczenia lub przerwy

Składniki Stałe - F6 oraz Tymczasowe - F7

Dane ZUS

Umowy - Zlecenia

Dane o rodzinie - F10