Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Rejestracja programu

Opcja dostępna:

BANERuwaga

Po wykonaniu tej opcji KONIECZNA będzie ponowna rejestracja programu !!!

Wejście do opcji i naciśnięcie klawisza ENTER bez podania kodów spowoduje, że program ponownie przełączy się w wersję DEMO.

Opcja rejestracji programu służy nam, gdy zmienione zostaną składniki KODÓW. Na przykład:

  1. Nazwy firmy.
  2. Numeru NIP.
  3. Konfiguracji komputera.
  4. Przeinstalowanie systemu WINDOWS.

Księga Express generuje nowy kod nie tylko po każdej instalacji systemu operacyjnego, ale także po wymianie niektórych podzespołów komputera. Jest to uzależnione od programów narzędziowych, których używamy. Po wygenerowaniu nowego kodu komputera, należy przesłać na adres: numer seryjny i nowy kod, w celu ponownej rejestracji.

Standardowo opcja jest zablokowana, aby nieodpowiedzialny operator, nie uruchomił jej przypadkowo. Gdy jednak jesteśmy pewni, że rejestracja programu jest konieczna, wtedy pierwszym krokiem będzie odbezpieczenie tego modułu. Służy do tego opcja znajdująca się w menu w bezpośrednim sąsiedztwie rejestracji programu. (Menu Główne - Funkcje - Blokada opcji Rejestracja Programu.) Działa na zasadzie przełączania, czyli ponowne kliknięcie na przemian włączają i wyłączają blokadę.

Przed aktywną blokadą znajduje się znak BUTTONfajka2.bmp, a opcji "Rejestracja programu" operator nie może uruchomić.

Zobacz także

FUNKCJE

Dane Firmy

Parametry Systemu

Zamknięte miesiące w KPiR

Otwarcie nowego roku

Kasowanie zbiorów indeksowych