Previous Topic

Next Topic

Book Contents

Book Index

Parametry Systemu

Dostęp do opcji:

Do prawidłowego funkcjonowania programu niezbędne jest poprawne zdefiniowanie Parametrów Systemu. Informacje podawane w tej opcji podzielone zostały na kilka grup:

Dane podstawowe

Znajduje się tutaj bieżącego rok, który jest aktualizowany automatycznie przez program. Definiujemy także domyślną Grupę Kontrahentów, aby program podpowiadał jej symbol automatycznie wszędzie tam, gdzie jest ona wykorzystywana. (Wybieramy jedną z wprowadzonych wcześniej grup.)

Ponadto w parametrach programu Księga Express wybieramy dostępność Słownika operacji księgowych. Podajemy także ścieżkę dostępu do katalogu z danymi (*.KDU) Programu Płatnika oraz termin przesyłania deklaracji ZUS.

Ścieżka dostępu do plików.

Jeśli posiadamy kilka programów firmy TGSoft, możemy zastosować już istniejące słowniki (na przykład kontrahentów). W opcji tej w odpowiednich polach podajemy ścieżki dostępu do plików z poszczególnymi słownikami.

W programie BILANSkpirdodatkowo ścieżkę dostępu do danych programu do sprzedaży (TGSoft), abyśmy mogli importować dane.

Stosowanie wspólnych słowników jest bardzo pomocne, ponieważ:

  1. Nie musimy w każdym programie oddzielnie wprowadzać tych samych danych kilkakrotnie. Na przykład: słowniki kontrahentów możemy wykorzystać w programie !SuperDruk, Finanse-Księgowość oraz Gospodarka - Materiałowa. Słowniki Banków w programie Kadrowo-Płacowym, !SuperDruk oraz Finanse-Księgowość.
  2. Jeśli pracujemy w sieci nie musimy kontrolować międzydziałowego dopisywania rekordów. Oznacza to, że jeśli w dziale zbytu wystawiamy fakturę dla nowego klienta, nie musimy informować działu księgowości o nadanym numerze, ponieważ w swoich komputerach panie księgowe mają automatycznie wprowadzonego tego kontrahenta. Tym sposobem nie użyją tego samego kodu dla innego klienta, ponieważ będzie już zajęty. Ponadto łatwiej jest o porozumienie i uzgodnienia międzydziałowe, jeśli pracujemy na tych samych kodach.

Inne parametry konfiguracyjne

W grupie tej podajemy: Po ilu dniach program powinien przypominać o archiwowaniu danych?. Jest to szczególnie istotne, jeśli chcemy by program podpowiadał nam o kopiowaniu danych. Jeśli nie chcemy, aby komunikat pojawiał się zawsze podczas zamykania programu, w polu należy wpisać: 0 (zero).

W drugim punkcie wybieramy wzór najczęściej drukowanego przelewu oraz jego domyślną treść, np.: "podatek za miesiąc luty". Dla każdej z prowadzonych przez biuro rachunkowe firm, wykorzystamy podany tutaj tekst (lub go zmienimy). W następnym miesiącu treść poddamy drobnej korekcie i znów będzie wykorzystana dla większej grupy przygotowywanych przelewów. W polu możemy też wpisać: "zapłata za fakturę:", a odpowiednie numery podawać podczas tworzenia nowych przelewów.

Stawki VAT

Do wyboru mamy kilka stawek VAT. Operator sam ustala, ile z nich będzie wykorzystywać i w jakiej wysokości będą one występować.

Ilość dni roboczych

Podajemy ile jest dni roboczych w danym miesiącu (bieżącego roku).

Wskaźniki

Podajemy aktualna stawkę Ubezpieczenia Wypadkowego. Parametr ten jest wyrażony procentem. W polu podajemy liczbę.

W drugiej zakładce możemy ustawić dodatkowo:

Opcja włączona jest zaznaczona znakiemBUTTONfajka1.

Po wprowadzeniu lub skorygowaniu danych nie zapomnijmy o zapisieBUTTONzapisz.

Zobacz także

FUNKCJE

Dane Firmy

Zamknięte miesiące w KPiR

Otwarcie nowego roku

Rejestracja programu

Kasowanie zbiorów indeksowych