Zawartość

 
Expand WSTĘP
 START
 Od czego zacząć
 FAQ
Expand O PROGRAMIE
Collapse OPCJE Z MENU
     Expand PLIKI
     Expand SŁOWNIKI
     Collapse KSIĘGA + VAT
           Księga Przychodów i Rozchodów
           Księga - Widok Zapisów
           Zbiorcze zestawienie Księgi wg miesięcy
           Bilans Księgi za Miesiąc
           Noty księgowe / Dowody wewnętrzne
           Ewidencja wyposażenia
           Ewidencja Środków Trwałych
           Ewidencja przebiegu pojazdu i wydatków
           Ewidencja przebiegu - Rozliczenia miesięczne
           Rejestry VAT
           Noty korygujące
           Raporty - Sprawozdania
     Expand ROZLICZENIA
     Expand KADRY
     Expand FUNKCJE
      WIDOK
      BAZA DANYCH
      OKNA
      POMOC
 Program Kadry - Płace
 Program Finansowo - Księgowy
 Program !SUPERDruk
 Program Gospodarka Magazynowa - Faktury
 Index