Zawartość

 
Expand WSTĘP
 START
 Od czego zacząć
 FAQ
Expand O PROGRAMIE
Collapse OPCJE Z MENU
     Expand PLIKI
     Expand SŁOWNIKI
     Expand KSIĘGA + VAT
     Expand ROZLICZENIA
     Collapse KADRY
          Expand Wykaz pracowników
           Lista płac pracowników
           Raporty z list zaksięgowanych w KE
           Zbiorówki Roczne
           Eksport danych do Płatnika
     Expand FUNKCJE
      WIDOK
      BAZA DANYCH
      OKNA
      POMOC
 Program Kadry - Płace
 Program Finansowo - Księgowy
 Program !SUPERDruk
 Program Gospodarka Magazynowa - Faktury
 Index